בית תוכנה תעריפי ארנונה

סיווג ארנונה כבית תוכנה לשנת 2022 ברשויות מקומיות

סיווג ארנונה כבית תוכנה ותעריפיהם ברשויות השונות לשנת 2022

הגעת לדף של סיווג ארנונה לשנת 2022 ברשויות השונות. יש לנו דפים מעודכנים יותר עבורך אם לא חיפשת מידע על שנה זו:

 • לכל רשות מקומית הגדרה משלה לסיווג: צו הארנונה משתנה בין רשות אחת לשניה ומאפשר לכל אחת מהן לקבוע מי נכלל תחת ההגדרה של בית תוכנה לטובת קבלת הסיווג המופחת. אם קיבלת סיווג ארנונה כבית תוכנה בעיר אחת והעתקת את משרדי החברה לעיר אחרת, ייתכן שאינך עונה בה להגדרה.
  סעיף זה משמעותי במיוחד כאשר מדובר בחברות הייטק שעונות להגדרות הרחבות יותר של הצו כגון תעשייה עתירת ידע או הייטק ועיסוקם אינו פיתוח תוכנה.

 • לכל רשות מקומית תעריף משלה: התעריף עבור סיווג ארנונה כבית תוכנה משתנה בין הרשויות והן אף יכולות לקבוע מדרגות שונות לחיוב. כך נוצר מצב שבו ברשות מסוימת אחת ישתלם יותר לפעול כחברת סטארט-אפ קטנה, באחרת חברות עתירות שטח יזכו להנחה משמעותית בארנונה ובשלישית לא ישתלם כלל להגיש את הבקשה לסיווג בתור בית תוכנה.

 • התעריף המופחת ניתן רק על אזורי הפיתוח: כאשר בית תוכנה מגיש בקשה לסיווג, מגיעים אל משרדיו בודקים מטעם העיריה הבוחנים האם הוא עונה להגדרה. אחד הדברים שאותם בוחנים אותם בודקים הוא מהם אזורי הפיתוח ביחס לכלל שטחי החברה. אם הם מהווים את הרוב, החברה תמצא זכאית לקבלת הסיווג והוא ינתן לאזורים אלו.
  הגשת הבקשה בסיוע עו"ד ארנונה יכולה לשפר את סיכויי הקבלה של הסיווג שכן ישנן סוגיות משפטיות רבות מול הרשות המקומית בנושא זה שעו"ד הבקיא בתחום זה יכול לפתור.

 • מה התעריף כשאין סיווג בית תוכנה? כאשר אין בצו הארנונה סיווג "בית תוכנה" עדיין תוכל חברת הסטארט-אפ להיות זכאית לסיווג כללי של "תעשייה" אשר גם נהנה מתעריף מופחת.

 • סירובים קודמים אינם משנים: גם אם הגשת בקשה לסיווג בשנים קודמות או במקום אחר וסורבת, לא מדובר בסוף פסוק. בקשות לסיווג ארנונה נבחנות על בסיס שנתי, ללא תלות בהחלטות קודמות. עם זאת, אם כבר סורבת בעבר, ההמלצה היא להתחיל את התהליך בליווי עו"ד ארנונה כדי לגלות האם יש סיכוי לקבל את התעריף המופחת וכדי להמנע מהגורמים שהובילו לסירובים הקודמים.

מגמה מעניינת לגבי סיווג ארנונה בתי תוכנה 2022:

 • התחזקות השימוש בזכאות למענק מהמדען הראשי כקריטריון

מגמה מעניינת שניתן למצוא בהגדרות ארנונה לבית תוכנה לשנת 2022, היא התחזקות השימוש בזכאות למענק מטעם המדען הראשי כתנאי לזכאות לסיווג. כאשר היא מופיעה בצו של רשות מקומית, היא תנאי הכרחי. אם לבית תוכנה אין זכאות למענק מטעם המדען הראשי, עליו לבדוק בקפידה היכן כדאי לו להקים את משרדיו, שכן ייתכן שלא יוכל לקבל את הנחת בית תוכנה בשל כך.

הרשות הגדרת צו ארנונה 2022תעריף
בית תוכנה מקסימלי
(החל מהמ"ר הראשון)
תעריף
משתנה לפי מ"ר
אבן יהודה סיווג: תעשייה עתירת ידע

הגדרה: תעשייה המופעלת במבנה ששטחו 3,000 מ"ר לפחות והעוסקת בענפי תעשיה בתחום מחשוב, תקשורת, בתי תוכנה או חומרה
115.87 
אופקיםסיווג: נכס לתעשייה לרבות בתי תוכנה- בגין 40 מ"ר הראשונים
לבתי תוכנה
החל מ-41 מ"ר עולה לפי מדרגות
אשדודסיווג: מבנים המשמשים לתעשייה, בתי תוכנה (לרבות בתי אריזה) – עד 200 מ"ר באזורי התעשייה הקלה, הכבדה ובעורף הנמל באזור התעשייה הצפוני, הצפוני החדש וברובע המיוחד (דרום מזרח) מחוץ לאזורים שפורטו בסעיפים הקודמים

הגדרה: מפעל הממלא אחר אחד משני התנאים הבאים:
1.מפעל המוכר ו/או הזכאי למענק מטעם לשכת המדען הראשי מכח היותו מפעל עתיר ידע.
2.מפעל העוסק בפיתוח מוצרים ו/או טכנולוגיות בתחומי המחשוב, תקשורת אלקטרוניקה וכיו"ב
64.78תעריפים משתנים לפי מדרגות ואזורים
אשקלון
(מחכה לאישור)
סיווג (מבוקש): תעשייה מתקדמת

הגדרה: "תעשייה מתקדמת / מפעל עתיר ידע (מפעל היי טק / בית תוכנה) הממלא אחר אחד משני התנאים הבאים:
1. מוכר ו/או זכאי למענק מטעם לשכת המדען הראשי מכוח היותו עתיר ידע.
2. עוסק בפיתוח מוצרים ו/או טכנולוגיות בתחומי המחשוב, תקשורת, מכניקה ואלקטרוניקה מתקדמת.
176.42תעריף מבוקש: 100.13
באר יעקב
(מחכה לאישור)
סיווג: בתי תוכנה

הגדרה: תעשיה העוסקת בפיתוח תוכנות למחשבים לכל מ"ר של השטח הבנוי
351.14
בני ברק
(מחכה לאישור)

סיווג: בתי תוכנה

הגדרה: בית תוכנה – נכס שעיקר הפעילות המתבצעת בו הינה ייצור או פיתוח תוכנה המיועדת למכירה לציבור הרחב כתוכנת מדף ושאינה מיועדת לשימושו של מייצר ומפתח התוכנה המחזיק בנכס ועושה שימוש בתוכנה לשם מתן שרות ללקוחות
174.80
בני שמעון
(מחכה לאישור)
סיווג: בית תוכנה הפועל כעסק
73.31תעריף מבוקש ל-2022: 75.15
הוד השרון
(מחכה לאישור השרים)
סיווג: נכסים המשמשים לתעשייה עתירת ידע (הייטק)
144.47לבתי תוכנה
החל מ-4,001 מ"ר מופחת לפי מדרגות
חבל יבנהסיווג: בתי תוכנה

הגדרה: תעשיה העוסקת בפיתוח תוכנות למחשבים
96.22
195.47
באזור א'
באזור ב'
חבל מודיעין
(מחכה לאישור)
סיווג: מבנים ומתקנים לתעשייה לרבות בתי תוכנה
60.48
חולון
סיווג: תעשייה עתירת ידע (הייטק)

הגדרה: קריטריונים מצטברים ומנחים למחזיק במבנה העונה להגדרת "תעשייה עתירת ידע" (הייטק):
1 .החברה הינה חברה תעשייתית כהגדרתה בחוק עידוד התעשייה (מיסים) תשכ"ט- 1969 ,שעיסוקה העיקרי הוא בייצור תוכנה, וכי אינה עוסקת בעיסוקים אחרים, כגון: תחזוקת מחשבים, מכירת מחשבים, שיווק
ומכירת תוכנות וציוד שלא מייצור עצמי וכו'.
2 .חברה תעשייתית אשר לפחות 90% מהכנסותיה צמחו מהמפעל המשמש לייצור תוכנה.
3 .חברה שמרבית עובדיה הינם אנשי פיתוח תוכנה (יש לצרף רשימה שמית בצירוף תפקיד ותעודות דיפלומה)
4 .צירוף אחד או יותר מהאישורים הר"מ, יהווה אינדיקציה להחלת ההגדרה של "תעשייה עתירת ידע (הייטק)"
על הנכס וזאת במסגרת הפעלת שיקול הדעת המושכל של מנהל הארנונה:
א. אישור המדען הראשי לפי החוק לעידוד מחר ופיתוח תעשייה, התשמ"ד-1984 ,בדבר עיסוקה של החברה במחקר או פיתוח.
ב. אישור נציבות מס הכנסה להכרה בחברה כחברה תעשייתית לפי חוק עידוד תעשייה (מיסים) תשכ"ט-1969.
ג. אישור מרכז השקעות או הקרן לעידוד השיווק לחו"ל במשרד התמ"ת, בדבר היותה של החברה יצרנית תוכנה ו/או עתירת ידע.
5 .יודגש כי הקריטריונים הנ"ל אינם ממצים אך מהווים אינדיקציה בעלת חשיבות להגדרת שימוש במבנה בסיווג "תעשייה עתירת ידע (הייטק)"
119.36לבתי תוכנה
לשטח עד 4,000 מ"ר חלוקה לפי מדרגות סיווג "תעשייה".
החל מ-4,000 מ"ר מופחת לפי מדרגות סיווג "תעשייה עתירת ידע
(הייטק)"
חוף השרוןסיווג: תעשיה – מבנים המשמשים מפעלי הייטק ובתי תוכנה
96.34
ירושלים
(מחכה לאישור)
סיווג: מפעלי תעשיה לרבות מפעלי בניה ומחצבות

הגדרה: בהתאם לאזור ב' לתעשייה בצו המיסים לא למגורים
108.91
כפר יונה
(מחכה לאישור)
סיווג: תעשיה – מבנים המשמשים לבתי תוכנה
133.08 
כפר סבאסיווג: מבנה לתעשייה עתירת ידע (הייטק) ו/או טכנולוגיות ירוקות / נקיות (קלינטק)138.57החל מ-1,001 מ"ר מופחת לפי מדרגות
מודיעין -מכבים – רעותסיווג: תעשיית הייטק ובית תוכנה135.38לבתי תוכנה
החל מ-101 מ"ר מופחת לפי מדרגות
מועצה מקומית ירוחםסיווג: תאגיד עתיר ידע טכנולוגי (High-tech) ובית תוכנה

הגדרה: תאגיד עתיר ידע טכנולוגי (high-tech) שעוסק בפיתוח מוצרים או טכנולוגיות מחשוב, תקשורת, אלקטרוניקה וכדומה אשר מוכר ככזה ע"י הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית או שייך לאחד מענפי ההייטק במרשם העסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; או חברה שפועלת בתחום טכנולוגיות נקיות (clean-tech); או בתי תוכנה שעיסוקם העיקרי הוא אך ורק ייצור תוכנה
60
מועצה מקומית קדימה צורןסיווג: תעשייה חדשה עתירת ידע / הייטק123.13לבתי תוכנה
החל מ-1,001 מופחת ל-93.09
מועצה מקומית מיתרסיווג: תעשיה ובתי תוכנה

הגדרה: בתי תוכנה – נכסים המשמשים לאספקת שירותי פיתוח תוכנה, אפיון תוכנה, בנית מערכות מידע, פיתוח אפליקציות וכיו"ב.
154.53
מצפה רמוןנכסים המשמשים לתעשייה לרבות בנייני תעשיה באזור תעשייה וביתר שטח השיפוט של המועצה ולרבות בתי תוכנה…68.60
נאות חובבסיווג: בניין תעשייתי

הגדרה: בניין שבו מבוצעות עבודות ייצור באמצעות מכונות, לרבות תעשיות מתקדמות, תעשיות כימיות, ותעשיות עתירות ידע. בחישוב שטח הבניין לצורך חיוב בארנונה בבניין תעשייתי יילקח בחשבון כל שטח המבנה בכל הקומות כולל שטחי משרדים וחדרי המתנה. החיוב של בנין תעשייתי יהיה אחיד מבלי לקחת בחשבון את החומרים מהם הוא בנוי
33.46
נס ציונהחממות ליזמות טכנולוגית המאושרות על ידי לשכת המדען
הראשי –משרד התעשייה והמסחר
72.29
נתניה
סיווג: תעשייה חדשה ועתירת ידע147.86לבתי תוכנה
החל מ-3,501 מ"ר מופחת ל-62.25
עמק חפרסיווג: ארנונה לתעשייה ולרבות בתי תוכנה159.93לבתי תוכנה
החל מ-500 מ"ר מופחת לפי מדרגות
פתח תקווהסיווג: תעשייה לרבות מפעלי בניה, בתי מלאכה, בתי ייצור, בתי תעשייה, בתי חרושת, מחצבות, בתי תוכנה, ממגורות, מחסני ערובה, סילואות, ומכלי אחסון176.41לבתי תוכנה
החל מ-20,000.01 מ"ר מופחת ל-
קריית אונו סיווג: מפעלים עתירי ידע ובתי תוכנה

הגדרה: מפעלים עתירי ידע ובתי תכנה המצויים בגוש 6370 (חלקות 26 ,27 ,28 , 30 , 31 , 32), בגוש 6490 חלקות (424, 667, 669, 673, 671, 437), בגוש 6178, גוש 7347 למעט חלקות 22,23 וגוש 7348
143.15לבתי תוכנה
החל מ-401 מ"ר מופחת לפי מדרגות.
קריית מלאכי בתי תוכנה
קריית עקרון בתי תוכנה147.32 
ראש העין
(מחכה לאישור)
תת סיווג לבתי תוכנה -סיווג ראשי תעשיה, כולל כל השימושים במבנה161.98תעריף מבוקש: 166.84

לבתי תוכנה
החל מ-5001 מ"ר מופחת ל-126.80 (מבוקש – 130.60)
ראשון לציון
(מחכה לאישור)
מפעלים עתירי ידע ובתי תוכנה: בניין המשמש כמפעל עתיר ידע ובית תוכנה כולל: סככות,
גלריות מחסנים וכל מקום אחר המשמש אותם
98.90למעט אזור ג' בו התעריף הוא 58.31
רחובות
תעשיה לרבות מפעלי בניה, מחצבות, בתי תכנה153.96 
רמלהסיווג: בניינים לעסק מסוג: מפעלים, בתי מלאכה, בתי יצור, בתי תעשייה, … וכן מפעלי הי-טק

הגדרה: מפעל הי-טק- בית עסק המשמש לפיתוח תוכנות/אמצעי יצור/מוצרים חדשים בשוק בקו טכנולוגי מתקדם.
139.66 
רמת גןסיווג: בתי תוכנה

הגדרה: על פי הקריטריונים הקבועים בנוהל כנספח א'.
167.97לבתי תוכנה
החל מ-101 מ"ר מופחת לפי מדרגות
רמת השרוןמפעלים לתעשייה ומחסניהם ובתי תוכנה165.51 
רעננהסיווג: מבנים לתעשיות עתירות ידע (הייטק)149.45לבתי תוכנה:
החל מ-1001 מ"ר מופחת לפי מדרגות. תעריף משתנה לפי אזור
שוהםסיווג: באזור המע"ר ובאזור התעשייה הצפוני – תעשיית הייטק ובתי תוכנה135.73
תל אביב
(מחכה לאישור)
סיווג: בתי תוכנה
הגדרה: בתי תוכנה, שעיסוקם העיקרי הוא ייצור תוכנה, יחויבו ב- 176.43 ₪ למ"ר לשנה בכל האזורים.
176.43

מאילו טעויות בית תוכנה צריך להזהר?

סיווג כבית תוכנה יכול להביא לחסכון בעלויות של עד עשרות אלפי ש"ח בחשבון הארנונה הדו חודשי, ועד מאות אלפי ש"ח בשנה. על אף הפיתוי להגיש בקשת השגה באופן עצמאי יש להבין את ההליך אליו נכנסים: לאחר הגשת הבקשה, הרשות המקומית שולחת אל משרדי החברה בודקים מטעמה שתפקידם להעריך את מידת הזכאות של החברה לסיווג ובוחנת את המסמכים שהוצגו.

בין המידע שנשלח לרשות המקומית ע"י החברה (רשימת תפקידי העובדים, חוזה השכירות והמטרה שלשמה הושכר חלל העסק, הדוחות הכספיים) לבין המידע הנאסף על ידה (מתוך אתר החברה, הביקור בחלל העסק וכו'), הרשות המקומית עלולה לפסול את הזכאות לסיווג מופחת. מכאן הדרך היחידה לקבל את התעריף המיוחל היא תהליך משפטי ארוך ומסובך של הגשת עררים ועתירות ארנונה.

חושבים להגיש לבד? זה לא תמיד משתלם

הגשת התהליך באמצעות משרד עו"ד ארנונה המנוסה בעבודה עם בתי תוכנה מגדילה את הסיכוי לקבל סיווג מופחת. להגשה באמצעות משרד עו"ד ארנונה יתרון נוסף, שכן ייתכן שהמשרד יצליח להגיע עם הרשות המקומית להסכמה לגבי החלת הסיווג לתקופה של מספר שנים קדימה.

על אף כי נדמה שבתחום הארנונה ניתן להגיש השגה לבד המחיר האלטרנטיבי אותו משלם העסק יקר מאד. למשרדנו הגיעו מקרים שבהם בתי תוכנה נדרשו לשלם תעריפים גבוהים עקב טיפול לא נכון בתיק שלהם. ניסיון לחסוך בהגשת השגה או ערר עלול להוביל לסיווג ארנונה יקר או להליכי המשך שעלותם גבוהה.

חשוב גם להבין מה עומד מאחורי שיטת התמחור לפי הצלחה לפני שמסכימים לה. עורכי דין עם וותק לא עובדים בחינם. הזמן שלהם יקר מכדי להלחם על מיצוי כל הזכויות שלכם כאשר מדובר באחוזי רווח. אם התכנון שלכם הוא להשאר בנכס, חסכון על עלויות עורך דין עלול להיות בטל בשישים ביחס לגובה הארנונה שתשלמו בשנים הבאות.

נועה טלבי – משרד עורכות דין: מובילות בארנונה לבתי תוכנה

נועה טלבי משרד עורכות דין הוא משרד מוביל בתחום ארנונה לעסקים. משרדנו מדורג במדריכי הדירוג הנחשבים Dun's100 ו-BDI בתחום מיסוי מוניציפלי, בשל הניסיון הרב שלנו בתחום הארנונה בכלל ובכל הנוגע לארנונה לבתי תוכנה בפרט.

השותפות במשרד עורכות דין נועה טלבי, בוחרות באופן קפדני את התיקים אותן הן מייצגות. הן מנהלות את כל אחד מהתיקים במשרד ויוצרות עבור כל אחד מהם אסטרטגיה משפטית מותאמת לצרכיו, המגדילה את סיכוייו לקבל את הסיווג הרצוי.

לוגו BDI 2020
חותם דנס 2021

על מנת שנוכל להתייחס לפנייתך באופן המקצועי ביותר, נשמח אם יצורף אליה דוגמא לחשבון ארנונה קיים, הודעה על חיוב ארנונה או מכתב ההודעה מהרשות המקומית עליו ברצונך לערער.

אולי יעניין אותך לקרוא גם על

 1. שינוי סיווג ארנונה | ארנונה בית תוכנה | Software Companies Municipal Property Tax
 2. הנחת ארנונה לבית תוכנה
דילוג לתוכן

  צור איתנו קשר:  צרפו מסמך לבחירתכם: