ביטול רישיון עסק למפעלי תעשייה - NIMBY

ביטול רישיון עסק, אי חידוש רישיון עסק ו-NIMBY

ביטול רישיון עסק עלול להביא תוך זמן קצר לסגירת העסק לצמיתות. במידה והעסק ימשיך לפעול ללא רישיון יעברו מנהליו עבירה פלילית שבגינה ניתן יהיה להגיש נגדם כתב אישום באופן אישי.

הרשעה בעבירת רישוי עסקים תגרור קנסות כספיים, צו סגירה, התחייבות שלא לעבור עבירה דומה, ובמקרים חמורים אף עונשי מאסר על תנאי.

עד היום הסמכות לבטל רישיון היתה נתונה רק לרשות הרישוי, והעילה הנפוצה ביותר בגינה מבטלים רישיונות עסק היא אי עמידה בתנאי רישיון העסק הקיים. בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים הוסדרו סמכויות הביטול, אופן הביטול והוגדרו לוחות זמנים ברורים.

שינויים בביטול רישיון עסק לפי תיקון 34

 • לא רק הרשות יכולה לבטל רישיון – השינוי העיקרי הוא מתן סמכות לנותני אישור לבטל רישיון, ולא רק לרשות הרישוי כפי שהיה בעבר. משמעות הדבר היא שבמידה ונותן האישור סבור שמדובר בהפרה חמורה של תנאי ברישיון או סיכון לציבור, הוא רשאי, גם ללא הסכמת רשות הרישוי, לבטל את רישיון העסק בעצמו. בנוסף, הסמכות לבטל רישיון ניתנה לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
 • הרחבת סמכות המשטרה- עד היום הייתה למשטרה סמכות בחוק לסרב למתן רישיון, בדומה לשאר נותני האישור. על פי התיקון, הורחבה סמכות המשטרה למנוע מתן רישיון אם המשטרה סבורה שקיימות נסיבות שבגינן אין לתת רישיון לבעל העסק מטעמים של שלום הציבור וביטחונו, לרבות הטעם של עבר פלילי. מדובר על מצב שבו גם אם העסק עמד בכל הדרישות הרגילות לעסק מסוגו רשאית המשטרה לסרב למתן רישיון גם מנימוקים אחרים לחלוטין. הנוסח הרחב של הסעיף מאפשר למשטרה שיקול דעת רחב מתחום העולם הפלילי, החורג מגבולות עולם רישוי העסקים הקלאסי. כמובן בנוסף שמורה למשטרה הזכות לבטל רישיון עסק, כמו לשאר נותני האישורים.
 • שימוע מקדים – בתיקון 34 חל שינוי בתהליך ביטול רישיון לעסק בעל רישיון קיים. תהליך זה הוא הליך מוסדר שבו נשמרת זכותו המלאה של בעל העסק להשמיע את טענותיו לפני ביטול רישיון העסק. החוק לא קובע בפני מי יערך השימוע, אך ברור שהגורם המבקש לבטל צריך לערוך שימוע לפני ביטול הרישיון.
 • חובת התייעצות- רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון רק אחרי התייעצות עם נותן האישור הרלוונטי. נותן אישור רשאי לבטל רישיון אחרי שפנה לרשות הרישוי בדרישה שתבטל את הרישיון, והרשות לא נקטה אמצעי אכיפה מספיקים.
 • התליית רישיון – חידוש חשוב נוסף בחוק החדש הוא מתן סמכות לרשות להתלות רישיון ולא לבטלו לחלוטין. משמעות הדבר היא, שכאשר מתלים רישיון, אם בעל העסק מילא את הדרישות, ההתלייה תבוטל ואין צורך להגיש בקשה חדשה לרישיון.

מה לעשות אם עומדים לבטל את רישיון העסק שלך?

היות והדרך לביטול רישיון עסק אמורה לשמור על זכויותיו של בעל העסק ומעניקה לו את זכות השימוע, חשוב להתייעץ עם איש מקצוע שיכול לבחון את הנימוקים של מבטל הרישיון בעין מקצועית.

המטרה אינה להתנצח עם הרשות בשימוע אלא לבחון האם אכן הדרישה לביטול מוצדקת, האם ניתן להגיע לשיח עם הרשות באופן שיעלה את העסק מחדש על מסלול הרישוי החוקי ולתיקון הליקויים באופן המהיר והיעיל ביותר האפשרי.

במידה וחלילה יתברר שמדובר בהליך ביטול שאינו מוצדק או אינו חוקי, יש לפנות באופן המהיר ביותר לבית המשפט לעניינים מנהליים להגשת עתירה מנהלית נגד ההחלטה לבטל את הרישיון, וזאת טרם כניסת ביטול הרישיון לתוקף!

חשוב לדעת- ביטול הרישיון יכול להביא לדחיית העתירה על הסף של "חוסר ניקיון כפיו" של העותר, שלמעשה עובר על החוק בעת שהוא מפעיל עסק ללא רישיון תקף בידיו.

חשוב להכיר את לוחות הזמנים בתהליך ביטול רישיון עסק:  

 • נותן האישור פונה לרשות הרישוי בדבר ביטול הרישיון.
 • על הרשות להשיב לפניית נותן אישור בתוך 30 יום, ולעדכנו בדבר התקדמות ההליך.
 • אם הוצא צו הפסקה מנהלי, תודיע על כך הרשות לנותן האישור בתוך 14 יום.
 • מועד הכניסה לתוקף של ביטול הרישיון 30 יום מיום ההודעה לבעל העסק.

NIMBY – תופעת ביטול או אי חידוש רישיון עסק למפעלי תעשייה

עם השתנות התוואי העירוני, המפעל הופך להיות מטרד עבור סביבתו, ומופעל לחץ על הרשות המקומית לשכנע את המפעל להעתיק את מקומו. תופעה שזכתה לכינוי NIMBY – Not In My Back Yard.

אחת הדרכים הקלות ביותר עבור רשות מקומית לעשות כן, היא להתחיל לשלוח אל המפעל פקחי תכנון ובנייה ורישוי עסקים על מנת לאתר ליקויים שיובילו לסגירתו, להגדיל את חיובי הארנונה שלו ובין השאר לאיים עליו בביטול רישיון עסק.

כמי שמכירים את התחום מזוויותיו השונות, יש לנו כלים ייחודיים להבדיל בין פעולות, החלטות ודרישות אשר נמצאות בסמכות ובמטרות של דיני רישוי עסקים לבין ניסיונות יצירתיים ומרובים בפרקטיקה לערבב תחום זה עם כל היתר (ובעיקר בתחום התכנון והבניה).

ניסיונו של צוות המשרד בתביעה עירונית והיכרותו הקרובה עם הרשות המקומית, מסייעים לו לבחון את התרחישים שהובילו לבעייתו של הלקוח דרך עיניה והאינטרס של הרשות. הידע וההבנה שלנו בדיני תכנון ובניה מאפשרים לנו להעריך האם מדובר ב-NIMBY או בהחלטה ובדרישה סבירה, והאם הבעיה ניתנת לפתרון באמצעות שיח עם הרשות.

משרדנו פיתח אסטרטגיה למצבים מסוג זה, המאפשרת ליצור שיח עם השרות המקומית בנוגע לחוקיות הדרישות או התנאים המוצבים בפני העסק. לאסטרטגיה זו הצלחות רבות בפתרון המצב המשפטי, וכן המניעים הנוספים, כבר במישור השיח ומבלי לגשת לערכאה שיפוטית, באופן החוסך ללקוח עלויות וזמן ומביא לפתרון ארוך-טווח עם הרשות.

טיפול בביטול, אי חידוש רישיון עסק ו-NIMBY במשרד נועה טלבי עורכות דין

צוות משרד עורכות דין נועה טלבי עוסק בייעוץ לעסקים בתחום רישוי העסקים ורישיונות העסק, חבר בוועדת רישוי עסקים של לשכת עורכי הדין, ומקדם פתרונות ותקשורת מול משרדי ממשלה, מול הגורמים המאשרים בצו רישוי עסקים (כיבוי אש, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, איגוד ערים, משטרה ועוד) ומול הרשות המקומית.

בין לקוחותינו בתחום רישוי העסקים נמצאות חברות מהגדולות במשק, הנדרשות לבעל מומחיות מיוחדת על מנת לפתור את בעייתם, כפי שקורה למשל רבות במקרים של ביטול או אי חידוש רישיון עסק.

משרדנו מייצג מפעלים ובתי עסק בפן המנהלי מול הרשות המקומית, מייעץ ומנהל שיח מול העירייה או המועצה במטרה לפתור את הקושי בהוצאת או חידוש רישיון עסק. אנו נגיש במידת הצורך עתירה מנהלית בתחום רישוי עסקים, ונביא ידע והבנה עמוקה של תחום רישוי העסקים משני צידי המתרס, במקום בו רבה העמימות וחוסר המידע.

על מנת לתת לך את הטיפול המקצועי ביותר, נשמח לקבל עם פנייתך את המסמכים הבסיסיים הנוגעים לרישוי עסקך ולבעיה שנתקלת בה.


אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

 1. השגה-ברישוי-עסקים
 2. חיובי ארנונה למפעלי תעשייה
 3. התמודדות עם עסק לא חוקי ליד הבית
 4. בית משפט השלום ומשמאל בית המשפט המחוזי. בית משפט השלום ומשמאל בית המשפט המחוזי. בית משפט השלום ומשמאל בית המשפט המחוזי.Court House, Shaul Hamelech, Tel Aviv
 5. ניצחון משפטי
 6. רישיון עסק
 7. תיקון 34 לחוק רישוי עסקים
הערה - מסמך זה הינו מהווה מידע כללי בלבד ואינו יכול להחליף ייעוץ משפטי.
דילוג לתוכן

  צור איתנו קשר:  צרפו מסמך לבחירתכם: