סיום מבצע גביית חובות ארנונה

משרדנו מבקש ליידע את קהל ציבור הנישומים כי לאחרונה הסתיים מבצע גביית חובות ארנונה (תקנות ההסדרים – הנחה מארנונה).
המבצע שיזם משרד הפנים, קבע כי רשות שישולם לה אחוז מסויים מחובות ארנונה בגין השנים 2015-2016 תוכל למחוק את יתרת החוב של התושב.

במבצע גביית חובות ארנונה השתתפו רשויות רבות, כולל: עיריית ת"א, עיריית רמת-גן, עיריית רעננה, עיריית בני ברק, עיריית הרצליה ועוד.
כמו כן, נקבע כי הרשות תוכל למחוק יתרת חוב כל עוד התשלום החלקי נעשה בתקופה שבין 1.6.17 ועד לסוף שנת 2017.
משמעות הדבר היא כי חלף המועד לבצע את התשלום בהתאם למבצע.

צור איתנו קשר:צרפו מסמך לבחירתכם: