obApi('track', 'contact form');

סיום מבצע גביית חובות ארנונה

משרדנו מבקש ליידע את קהל ציבור הנישומים כי לאחרונה הסתיים מבצע גביית חובות ארנונה (תקנות ההסדרים – הנחה מארנונה).
המבצע שיזם משרד הפנים, קבע כי רשות שישולם לה אחוז מסויים מחובות ארנונה בגין השנים 2015-2016 תוכל למחוק את יתרת החוב של התושב.

במבצע גביית חובות ארנונה השתתפו רשויות רבות, כולל: עיריית ת"א, עיריית רמת-גן, עיריית רעננה, עיריית בני ברק, עיריית הרצליה ועוד.
כמו כן, נקבע כי הרשות תוכל למחוק יתרת חוב כל עוד התשלום החלקי נעשה בתקופה שבין 1.6.17 ועד לסוף שנת 2017.
משמעות הדבר היא כי חלף המועד לבצע את התשלום בהתאם למבצע.

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

השגה על ארנונה – דוגמא לניסוח מכתב בקשה להנחה בארנונה

הערכות לכתיבת השגה על שומת ארנונה השגה על ארנונה היא למעשה נוסח של מכתב רשמי לבקשת הנחה או שינוי סיווג, המופנה למנהל הארנונה של הרשות המקומית. למכתב זה מאפיינים ספציפיים הן בצורתו והן בתוכנו. בכותרת המכתב יש לציין שמדובר בהשגה על שומת נכס מספר ____ המצוי בכתובת ____ חשבון ארנונה _____. את הפרטים המלאים על […]

הנחת ארנונה לבית תוכנה 2018 – תל אביב

בכל שנה עיריית תל אביב מפרסמת את צו הארנונה, הכולל טבלת הנחות ארנונה לפי סיווגי עסק ומיקומים. אחד הסיווגים הזכאי לקבלת סיווג ארנונה עסקית מופחת, הוא עסק המוגדר כ"בית תוכנה"'. חברת תוכנה שנמצאה זכאית לקבלת הנחת ארנונה לבית תוכנה תשלם ארנונה נמוכה מאוד, העומדת על פחות ממחצית התשלום של חברה בסיווג "משרדים", אם היא נמצאת באזור 1 בעיר […]

תקציר החלטה – ערר ארנונה סטודיו לאמנים

החלטה לחלק את הנכס למספר שימושים הנכס משמש הלכה למעשה מספר מחזיקי משנה החולקים אותו ביניהם ופועלים בתוכו כל אחד בתחומו הפיסי והמקצועי. חלוקה זו מאפשרת להם לחלוק ביניהם את דמי השכירות ואת היתר העלויות. לצורך הכרעתנו מצאנו כי יש צורך לחלק את הנכס לחלקיו, לדון בכל אחד ואחד מהם לסווגו בצורה הנכונה ואז לסכם […]

תקציר החלטה ערר חנות תחנה מרכזית חדשה

דיון בטענת נכס שאינו ראוי לשימוש ובטענת איני מחזיק הנה נדרשים אנו שוב להכריע בערר נוסף מתוך השורה המתארכת של עררים בעניין "חנות" שנרכשה לפני עשרות שנים במתחם התחנה המרכזית בתל אביב הנמצאת ברח' לוינסקי 108. אמרנו ונשוב ונאמר, על אף שהעורר כמו עוררים אחרים וסיפוריהם הקשים באים והולכים בפנינו, אין התדירות מקהה את עצמת […]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
צור איתנו קשר: