פטור מארנונה לעמותות

פטור או הנחה בארנונה לעמותה

פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) 1938 מאפשרת למוסדות שונים, מלכ"רים (מוסדות ללא כוונת רווח) ולארגונים הפועלים בהתנדבות לטובת הציבור לקבל פטור מארנונה, מלא או חלקי. מוסדות ללא כוונת רווח רשאים לקבל פטור של עד 2/3 מחיוב הארנונה השנתי, סכומים היכולים להגיע למאות אלפי ₪ בשנה ומשפיעים באופן משמעותי על חלק ההוצאות של עמותות וארגונים שלרוב הכנסותיהם נמוכות ולעיתים מתבססות על תרומות בלבד.

מי זכאי לפטור או הנחה בארנונה לעמותות?

ההגדרה בחוק לעמותות, מל"כרים ולארגוני התנדבות היא "מוסד מתנדב לשירות הציבור" (ובקיצור להלן: "מוסד מתנדב"). אם אתה מוסד מתנדב הדרך לקבלת פטור מארנונה כרוכה בהגשת בקשה לרשות המקומית, שם היא תבחן לאור הקריטריונים הקבועים בחוק ובפסיקה.  ובמידה והמוסד המתנדב עמד בקריטריונים, ינתן פטור מארנונה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, בתנאי שבתחילת השנה השניה ואילך ימסור המוסד תצהיר לפיו לא חל שינוי במטרותיו ופעילותו מעת קבלת הפטור.

החל מינואר 2019, בהתאם לתיקון מספר 32 לחוק, ניתן להגיש את הבקשה לפטור ישירות לעירייה, שתדון בה, וזאת במקום לקבל את המלצת העירייה ואז לפנות לשר הפנים. כמו כן, למוסדות העוסקים בתחומי הבריאות, הרווחה או בחינוך לתלמידים עד גיל 25, הוסר התנאי כי השירות שהוא מעניק ינתן בעיקר לתושבי הרשות המקומית שבה הוא פועל.

ובמילים אחרות- עמותות, מלכ"רים וארגונים שונים, שהיו מעניקים את שירותיהם לציבור בפריסה ארצית, לא היו זכאים לפטור מארנונה היות ועל פי תנאי החוק הישן, השירות היה חייב להנתן בעיקר לתושבי אותה העיר. בעיר כמו תל אביב, שארגונים רבים בוחרים להקים בה את משרדיהם בשל היותה מטרופולין ומרכז עסקים הגדול במדינה, הם לא יכלו להנות מהפטור היות והסיוע והפעילות שהעניקו לא ניתנו בהכרח לתושבי תל אביב.
את לשון החוק בנושא פטור מארנונה לעמותות ניתן לקרוא בחוזר מנכ"ל מס' 5/2019 מטעם משרד הפנים, כאן.

מדוע קיים קושי בקבלת הנחה בארנונה לעמותות?

הקושי בקבלת הפטור נובע מהגדרת אופי הפעילות של הארגון. האם עמותה הפועלת לטיהור המים בישראל היא עמותה בתחום של בריאות? האם העברת הדרכות בתחום פעילות המלכ"ר בבתי ספר מוגדרת כפעילות חינוכית לבני 25? סביר להניח כי אם תופנה שאלה זו לעירייה אזי התשובה תהיה לא.

אינטרס הרשויות (הלגיטימי) הוא להעלות את אחוזי גביית הארנונה מהנכסים בתחומן. בל נשכח שמס זה מהווה לרוב את הכנסתה העיקרית של הרשות המקומית וחוזר ברובו אל התושבים בדמות השקעות בפיתוח העיר ותושביה. מאידך, קיומו או אי קיומו של מוסד מתנדב יכול להיות תלוי בפטור זה, שלעיתים קרובות מהווה את ההוצאה הגדולה ביותר בסל ההוצאות של ארגון שאינו למטרות רווח.

מתי ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה או פטור לעמותה?

הגשת בקשה להנחה בארנונה עבור עמותה אפשרית עם קבלת החיוב השנתי ועד ל-31.3 באותה שנה. בדרך כלל הגשת הבקשה מלווה בדרישה להצגת מסמכים נוספים – דו"חות כספיים, תעודות המעידות על פעילותה של העמותה (דו"חות בקרה, תעודת רישום, תקנון, אישור ניהול תקין, מצבת עובדים ושכר) ובתצהיר חתום שאומת על ידי עורך דין.

היתרון שלנו לרשותך

במשרדנו אנו מלוות עמותות, מוסדות מתנדבים, מלכ"רים וארגונים שונים הזכאים לפטור לפי הגדרות החוק, אנו מעודכנות בשינויים בחקיקה ובפסיקות רלוונטיות, ויודעות הן לאבחן את הסיכוי לקבלת הפטור טרם הגשת הבקשה לרשות המקומית, והן לערוך את הבקשה באופן המקצועי ביותר ולמקסם את סיכויי קבלת הפטור.

על מנת שנוכל להתייחס לפנייתך באופן המקצועי ביותר, נשמח אם יצורף אליה דוגמא לחשבון ארנונה קיים, הודעה על חיוב ארנונה או מכתב ההודעה מהרשות המקומית עליו ברצונך לערער.

הערה - מסמך זה הינו מהווה מידע כללי בלבד ואינו יכול להחליף ייעוץ משפטי.
דילוג לתוכן

    צור איתנו קשר:    צרפו מסמך לבחירתכם: