השגה-ברישוי-עסקים

הגשת השגה בעניין רישוי עסקים למשטרת ישראל


בעקבות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים העבירה משטרת ישראל מסמך המפרט את אופן הגשת השגה בעניין רישוי עסקים בהתאם לסעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים ולתקנה 11ד(י) לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות),התשס"א-2000:

אל מי מגישים השגה בעניין רישוי עסקים?

השגה ברישוי עסקים תוגש למשטרת ישראל. היא תופנה אל בקרי אבטחה ורישוי בתחנות ובמרחבים האופרטיביים והמרחביים בהתאם לצורך.

לאן מגישים את ההשגה? (אזור גיאוגרפי):

את ההשגה יש להגיש בתחום השיפוט שבו נמצאת רשות הרישוי אליו שייך העסק.

איך מוסרים את ההשגה?

לאחר מילוי כל הפרטים בטופס ההשגה (נספח ב') וחתימת בעל העסק על ההשגה, יש לשלוח אותה באמצעות דוא"ל או פקס לנמענים המצוינים בנספח. בעת שליחת ההשגה יש לצרף אליה עותק של רישיון העסק, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.

תוך כמה זמן אפשר להגיש השגה ברישוי עסקים?

פרק הזמן להגשת השגה ברע"ס הוא 30 ימים מקבלת התנאי עליו מעוניינים להשיג.

כיצד התהליך ממשיך לאחר שליחת ההשגה?

הבקר יקליד את ההשגה למערכת "שירת הסירנה". במהלך התהליך ייתכן ומבקש ההשגה ידרש למסור מסמכים ופרטים נוספים הדרושים לקבלת ההחלטה בעניינו. בסיום התהליך בקר האבטחה והרישוי המטפל בתיק יראה את התשובה במערכת, ויעביר אותה בכתב לבעל העסק.


אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

  1. תיקון 34 לחוק רישוי עסקים
  2. צו רישוי עסקים ורישיון עסק
  3. ביטול רישיון עסק למפעלי תעשייה - NIMBY
  4. באנר אתר מלומדות
הערה - מסמך זה הינו מידע כללי בלבד ואינו יכול להחליף ייעוץ משפטי
דילוג לתוכן

    צור איתנו קשר:    צרפו מסמך לבחירתכם: