זכויות עובדי רשויות

זכויות עובדים ברשויות המקומיות

זכויות עובדים ברשויות המקומיות מוסדרות על ידי שני קבצי חוקים מרכזיים: הראשון הוא חוקי דיני העבודה של מדינת ישראל, והשני הוא חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל.

זכויות עובדים ברשויות המקומיות וחוקת העבודה

חוקת העבודה נחקקה בשנות ה-60 והתעדכנה מספר פעמים מאז. היא מסדירה את זכויות העובדים בכל הרשויות המקומיות שנמנות על מרכז השלטון המקומי, גם אם הם חברי הסתדרות הפקידים, עובדי מנהל ושירותים וגם אם אינם. החוקה מגדירה גם את התנאים עבור גימלאים ועבור גימלאים שפרשו וחזרו להיות מועסקים ברשות המקומית כגימלאים.

החוקה מחולקת לפרקים העוסקים בזכויות שונות:

 • קבלה לעבודה
 • סולמות שכר ודרגות משכורת
 • קידומים, העברה בין דרגות, חישוב ותק, גרירת ותק  
 • חוק מינימום, תוספות, החזרים, גמולי השתלמות
 • ימי עבודה ושעות עבודה, שעות נוספות, ימי עבודה מפוצלים, כוננות ומשמרות
 • חופשה שנתית, הבראה, חגים, ימי חופש
 • ימי מחלה, חופשות הריון ולידה, טיפולי פוריות
 • משמעת ונוכחות
 • פיטורים, תשלום פיצויים, שלילת פיצויי פיטורים
 • קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, זכויות סוציאליות

בנוסף לחוקת העבודה הרשות המקומית כפופה ומחוייבת לעמידה בחוקי דיני העבודה של מדינת ישראל. כך למשל, על אף כי יש נושאים שאינם מופיעים בחוקת העבודה, עובדים ברשויות יכולים לתבוע את הרשות אם מצאו את עצמם במצבים אלו:

אי עמידה בתנאי מכרז

רשויות מקומיות צריכות לפרסם מכרזי עבודה (פנימיים או חיצוניים) כדי לאייש משרות. הגדרות המכרז מחייבות הן את הרשות והן את העובד, והרשות אינה יכולה להחליט לשנות מכרז לאחר ששכרה עובד, או לפטר את העובד על נתון שלא נתבקש במכרז. ואם היא עושה דבר כזה, ניתן לתבוע אותה.

כך למשל, אחת העיריות בארץ הגישה מכרז עבודה למשרת פקח. היא מצאה מועמד מתאים והעסיקה אותו. אך כשגלתה שיש לו רישום פלילי החליטה לפטר אותו מיד. הפקח תבע את העיריה משום שהיא שלא בקשה בתנאי המכרז הצהרה על העדר עבר פלילי, וזכה בפיצוי של 50,000 ₪. 

אפליית עובדים ברשויות המקומיות 

רוב התפקידים ברשויות המקומיות אינם משרות אמון, ולכן אין הצדקה שעם חילופי ראש הרשות יתחלף גם הסגל המקצועי שסביבו. עם זאת, ברשויות רבות ניתן לראות תזוזות בתפקידים לאחר תקופות בחירות (לראשות המקומית או לממשלה), וכן אפליה של עובדים הנובעת מהבעת דעות פוליטיות – תמיכה באופוזיציה של העירייה או במפלגה היריבה.

אפליית עובדים - זכויות עובדים ברשויות המקומיות

ברשויות רבות ניתן לראות תזוזות בתפקידים לאחר תקופות בחירות (לראשות המקומית או לממשלה), וכן אפליה של עובדים הנובעת מהבעת דעות פוליטיות – תמיכה באופוזיציה של העירייה או במפלגה היריבה.

לעיתים האפליה מתבטאת ב"סימון" של העובד כפסול קידום. כאשר יתפרסם מכרז פנימי של העירייה או המועצה, העובד יגלה שהמכרז עבר התאמה, ונוספה בו דרישה מיותרת, שכל מטרתה להוביל לפסילתו ולמנוע ממנו להתקדם.

למרבה הצער, לא נדיר למצוא ברשויות המקומיות גם מקרים של אפלייה כנגד נשים, הבאה לכדי ביטוי בניסיון למנוע מנשים בגיל האמהות להתמודד למכרזים או לתפקידים שונים, או אפלייה על רקע גיל (גילנות) המתבטאת בפיטורים של בני 55 ומעלה ומניעת ההתקדמות המקצועית שלהם.

בכל אחד מהמקרים הללו, מדובר בפגיעה קשה בחופש העיסוק של העובד ובעבירה על דיני העבודה, וניתן לתבוע בגינה את הרשות.

תביעות עובדים נגד עיריות על רקע הפרשות שכר ופנסיה

שכר עובדי הרשויות בנוי באופן מורכב, עם תוספות, גמולים, החזרים והפרשות שונות שמקשות להבין האם העובד קבל את כל הזכויות שלו בזמן אמת ובהפרשה לפנסיה.

אחת הבעיות הנפוצות היא של עובדי עירייה שלא בטוחים שהם מקבלים את מלוא הזכויות וההפרשות שלהם. את הקושי מרגישים בעיקר פנסיונרים ועובדים וותיקים שחוו שינויים רבים בהסדרי השכר, והם אינם בטוחים כי קבלו את כל הזכויות שלהם לאורך השנים.

בדיקה על ידי משרד עו"ד שמתמחה בדיני עבודה בשילוב עם חשבי שכר, יכולה לתת תמונת מצב מדוייקת ובמקרה הצורך להמשיך לתביעה של הפרשי השכר המגיעים לעובד. במקרים מסוימים, הבדיקה אף מגלה כשלים חמורים כגון אי הפרשה לפנסיה במשך שנים מצד הרשות המקומית, הדורשת גם היא פעולה משפטית על מנת לתקנה.

מנגד, עיריות מסוימות בארץ הפרישו לעובדים במשך שנים הפרשת יתר, שהצטברה לשווי של מאות אלפי שקלים. כיוון שמדובר בכספי ציבור, העירייה שגלתה את הטעות פנתה לעובדים ולגימלאים בדרישה להחזיר את הכספים שהופרשו ביתר. כדאי לדעת שיש מקרים בהם הליך משפטי מול הרשות עשוי להביא להפחתה משמעותית של סכום ההחזר.כדאי לדעת שיש מקרים בהם הליך משפטי מול הרשות עשוי להביא להפחתה משמעותית של סכום ההחזר.

זימון לבית דין משמעתי

עובד ברשות שמואשם בעבירת גניבה (גניבת שעות, גניבת כספים) מזומן לבית דין משמעתי כדי שיוכל לענות על ההאשמות. אמנם לעבירות הללו עשוי להיות צד פלילי, אך כאשר מדובר בייצוג מול בית הדין המשמעתי, ההתייחסות אליהן הן כחלק מדיני העבודה.

חוקת העבודה מאפשרת להפסיק את עבודת העובד לאלתר עד לבירור האשמה ולהשאיר אותו ללא מקור פרנסה ולכן יש חשיבות רבה לייצוג בדיון זה על ידי עו"ד דיני עבודה, שישמור על זכויותיו של העובד.

עוד כדאי לדעת כי במקרה של עבירות חמורות, אשמה פלילית או מעילה בכספים, הרשות המקומית עלולה להפעיל הליך שלילת פיצויי פיטורים. אם ניתנה לעובד התראה לפני שלילת פיצויי פיטורים, כדאי למהר ולפנות לעו"ד שינהל משא ומתן עם וועד העובדים והרשות על גובה הפיצוי.

התעמרות בעבודה

לקביעות יש יתרונות רבים, אבל אחד מחסרונותיה הוא שהיא משאירה במערכת מנהלים גרועים ומתעללים. עובדי רשויות מקומיות חשופים לא פעם למקרים של התעמרות בעבודה בגלל מנהלים שמרגישים בנוח להתנהג בגסות כי מקומם מובטח, וכי הם מאמינים שאף אחד לא יסכן את מקום העבודה ואת הקביעות שלו ויצא נגדם.

מנהלים מתעללים משתמשים בכל כלי אפשרי כדי לשבור את מי שמתחתיהם – בלחץ ובאיומים, בדרישות לא לגיטימיות כמו למשל לעבוד בימי בחירה, בקללות ובהשפלות ובאיומים.

התעללות בעבודה משפיעה על הבטחון העצמי ועל הנפש, על חיי המשפחה ועל הרצון לקום בבוקר מהמיטה.

בתי המשפט יודעים שמי שנפגע מבוס מתעלל צריך זמן וכסף כדי לשקם את עצמו ולהתחיל מחדש, ולכן ניתן למצוא תיקי התעמרות בעבודה שנפסקו בהם פיצויים של 300-400 אלף ₪.

הטרדות מיניות במועצות מקומיות ובעיריות

בשנת 2019 התפרסם דו"ח מבקר המדינה על טיפול הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ובמניעתן, בו צוין כי גם 20 שנה לאחר חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית לא נקבעו הנחיות ונהלים למניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות, ולמשרד הפנים אין מידע אודותיהן. בעיה נוספת שהעלה הדו"ח היא שברשויות שבהן קיים ממונה על הטרדות מיניות לרוב מדובר בנושא תפקיד בדרגה נמוכה.

כאשר מתרחשת הטרדה מינית ברשות המקומית, פעמים רבות התחושה היא שהמערכת אינה ערוכה לספק פתרון לבעיה אלא בנויה באופן שנועד להשתיק ולטשטש. רבים חוששים להתלונן מחשש שהם אלו שייפגעו בשנית, בעוד שלפוגע לא יקרה דבר.

עירוב של עורך דין דיני עבודה, שאינו מתוך המערכת יכול לשנות את המצב שכן ברגע שההליך הופך להיות משפטי לא ניתן לתייק אותו בתור עוד תלונה בקלסר, אלא המערכת כולה מחוייבת לבחון את העובדות, להקשיב ולחייב את התוקף לתת את הדין על מעשיו.

זכויות עובדים ברשויות מקומיות במשרדנו

כמשרד מוביל בתחום רשויות מקומיות, אנו מודעים לחשיבות הנושא של זכויות עובדים ברשויות מקומיות. לכן בחרנו לעבוד בשיתוף פעולה עם משרד עורכי דין קטן בר-טל טלמור, המוביל בתחום דיני עבודה ומנוסה בייצוג עובדי רשויות.

על מנת שנוכל להתייחס לפנייתך באופן המקצועי ביותר, נשמח אם יצורף אליה מידע לגבי הבעיה הדורשת את עזרתנו המשפטית. 

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

 1. עו"ד רשויות מקומיות - תביעות נגד עיריות
דילוג לתוכן

  צור איתנו קשר:  צרפו מסמך לבחירתכם: