חוות דעת משפטית

חוות דעת משפטית

מהי חוות דעת משפטית?

חוות דעת משפטית היא חוות דעת שנכתבת על ידי מומחה משפטי בסוגיות של חקיקה ופסיקה. כוחה נובע מגמישותה שכן היא יכולה להינתן בכל תחום משפטי, בכל נקודת זמן ולשרת מגוון רחב של מטרות.

שני הסוגים הנפוצים ביותר של חוות דעת משפטיות הם חוות דעת מקדימה הניתנת לפני נקיטת צעד מסוים וחוות דעת מומחה המוגשת במסגרת הליך לבית המשפט. משרדנו פיתח חוות דעת ייחודית מסוג שלישי, לשימוש ככלי לפתרון בעיות ולפתיחת שיח מקצועי עם הרשויות.

חוות דעת משפטית כחלופה לעתירה מנהלית נגד רשות

גוף פרטי שמגיש עתירה מנהלית נגד רשות נמצא בנקודת פתיחה חלשה במאזן הכוחות. לצידה של הרשות המנהלית יש עולם משפטי שלם המקנה לה יתרונות מובנים כגון "עקרון חוקיות המינהל" לפיו מניחים שכל פעולותיה תקינות והתובע הוא שצריך להוכיח אחרת. לרשות המנהלית אף מותר בכל שלב לתקן טעויותיה גם אם העותר יוכיח שהסתמך על המצב הקיים.  

הסיבה ליתרון מובנה זה היא שהרשות המינהלית אינה גוף פרטי אלא גוף המאגד בתוכו אינטרס ציבורי. נקודת המוצא של סכסוך כזה  משתקפת כמחלוקת בין אינטרס של יחיד למול אינטרס של רבים. גם כאשר ניתן להוכיח התנהלות לא סבירה מצד הרשות או טעות משפטית מהותית בהחלטותיה, עדיין ישנו קושי נוסף עמו צריך להתמודד והוא הימנעותו של בית המשפט להתערב במה שיקבע כ"שיקולים מקצועיים" של אותו גורם מנהלי נגדו הוגש ההליך.

בזכות היכרותנו העמוקה עם ההליכים המשפטיים בסוגיות עירוניות ועם ניהול התיקים בבית המשפט לעניינים מנהליים, גיבשנו לאורך השנים טקטיקה אשר מטרתה למקסם את סיכויי הלקוח לקבלת הפתרון שהוא רוצה.

למשרד עורכות דין נועה טלבי ניסיון של כ-14 שנה בתחומים המוניציפאליים השונים וייצוג מול רשויות מקומיות בנושאי דיני ארנונה, תכנון ובנייה ורישוי עסקים.

לאור ניסיוננו הרב בתחום העדפנו פעמים רבות לפנות ישירות לרשות לפני הגשת עתירה מנהלית נגדה,  ולנהל מול אנשי המקצוע שיח מקצועי- משפטי. עם השנים שיטה זו התגלתה כדרך אפקטיבית, מהירה ויעילה לפתור את הבעיה של לקוחותינו, במקום לנקוט אוטומטית בהליך משפטי יקר וארוך אשר סיכוייו גבוליים.

חוות דעת לעסקים  

חוות דעת בנושאי רישוי עסקים ותו"ב

במקרה בו נדחתה על הסף בקשה להיתר בניה לביצוע הרחבה לדירה, בטענה שמדובר במבנה לא חוקי ללא היתר בניה, ערך משרדנו בדיקה מקיפה וגילה כי לא היתה לכך כל הצדקה. במקום לרוץ לבית המשפט תימצתנו את תוצאות בדיקתנו במסמך חוות דעת, שהועבר למחלקה המשפטית של הוועדה המקומית לתו"ב, שקיבלה את עמדתנו במלואה. כך נחסך ללקוח הליך משפטי מסוכן ויקר, והוא קיבל את היתר הבניה המיוחל.

כשחברה ציבורית גדולה בעלת סניפים רבים, נדרשה יום בהיר אחד להוציא רישיון עסק נפרד לפעילות צדדית ואיזוטרית, היא פנתה למשרדנו לקבלת ייצוג, כאשר מבחינת מנהלי החברה, הדרך היתה סלולה להגשת עתירה מנהלית ברישוי עסקים. בניסיון לייעל את הטיפול המשפטי, ערך משרדנו חוות דעת מקיפה שהוגשה ליועמ"ש הרשות, ולאחר דין ודברים ארוך שכלל פגישות וניתוח משפטי הדדי של הסיטואציה, החליטה הרשות המקומית לקבל את עמדתנו והסירה את דרישתה לרישיון עסק (מיותר לטעמנו).

חוות דעת מקדימה (פרה-רולינג)

חוות דעת מקדימה נוצרה על מנת לקיים תנאי שנקוב בחוק. למשל, כאשר המחוקק רוצה להגביל רשות מקומית לבצע עסקאות שעלולות להיעשות בחוסר סמכות או עלולות לגרום עוול לתושביה אזי יגביל אותה לבקש חוות דעת משפטית קודם לביצוע העסקה (לדוג' בסעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו-1975).

יחד עם זאת, הזמנה של חוות דעת מקדימה יכולה לא רק להיעשות בשביל למלא חובה חוקית אלא מתוך מניע עסקי. ובעיקר כאשר תאגיד, מעסיק או כל ישות שהיא רוצים להגן על עצמם מפני חשיפה לתביעה משפטית בגין פעולה שהם שוקלת לנקוט.

לחוות דעת מקדימה שני יתרונות: האחד, היא עוזרת לייצר ודאות מסוימת לפיה נוקט הפעולה ידע מה מצבו המשפטי, האם הפעולה חוקית ומה הסיכונים בגינה. השני, ככל שלימים יינקט הליך משפטי נגד מזמין חוות הדעת יוכל לטעון לטענת הסתמכות ולהגיד שפעל לפי ייעוץ משפטי.

חשוב לדעת שחוות הדעת אינה מספקת הגנה מוחלטת ואינה חסינה מפני פרשנות משפטית. זאת מכיוון שאין הבטחה שבית המשפט יקבל את נימוקיה או שהוא יקבל טענת הגנה לפיה הפעולה נעשתה בהסתמכות עליה.

מה ההבדל בין חוות דעת מומחה לבין חוו"ד משפטית?

חוות דעת מומחה היא חוות דעת שיכולה להיות המוגשת לבית משפט על ידי כל אחד מהצדדים כדי להוכיח את טענותיו. בנוסף, לבתי המשפט השונים ישנה סמכות להזמין מיוזמתם חוות דעת של מומחה כדי לקדם את בירור המחלוקת.

יש לציין שלעומת חוו"ד ביתר המקצועות והתחומים, חוות הדעת המשפטית תחת הגדרת חוות דעת מומחה, מוגבלת משמעותית במסגרת ההליך. זאת מאחר שלפי פקודת הראיות הדין הישראלי אינו מצריך הוכחה. משמעות הדבר היא שבית המשפט לא יקבל חוות דעת שתוגש על-מנת לתת סקירה או פרשנות משפטית של הדין הישראלי הרלוונטי לתיק (זאת בשונה מחוות דעת העוסקות בדין הזר, בדין הדתי וכיו"ב).

מה ההבדל בין חוות דעת משפטית לבין מכתב עו"ד?

פנייה בכתב לרשות טרם הגשת הליך אינה צעד חריג וניתן לומר שהיא אפילו הכרחית (ולו כדי למצות את ההליכים לפני הפנייה לבית המשפט)

יחד עם זאת, למדנו שמכתבים המתרכזים בטענות הלקוח וכוללים ציטוטים כלליים של המסגרת המשפטית, לא מנצלים שלב ראשוני זה באופן אפקטיבי, והם נענים לרוב בתשובה לאקונית וטכנית ש"מנפנפת" הלכה למעשה את הפונה.  

במקום מכתב "כללי" אנו עורכים חוות דעת מקצועית שמנתחת את המצב המשפטי ומציעה פיתרון קונקרטי וישים לבעיה. יוזכר כי במסגרת עבודתנו מול רשויות אנו מודעים לשיקולים מערכתיים בתוך הרשות המקומית עצמה. לכן נציע פיתרון שיהיה מקובל ומעשי גם מהצד של הרשות המקומית.

פניות מסוג זה זוכות לרוב מענה מהיר וענייני מצד הרשות ולכל הפחות פותחות שיח פורה בניסיון לגשר על הפערים בין הצדדים.

בשנתיים האחרונות משרדנו הצליח להגיע לפתרונות חסרי תקדים בזכות הידע המקצועי שלנו בתחום רישוי העסקים וכן בזכות היכרותנו האישית עם שיקוליה הפנימיים של הרשות המקומית.


אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

  1. חוות דעת מקדימה ארנונה
  2. ניצחון משפטי
דילוג לתוכן

    צור איתנו קשר:    צרפו מסמך לבחירתכם: