עמדת להב בנוגע לרפורמה ברישוי עסקים – 2022

בסוף מאי 2022 חתמה השרה איילת שקד על צווים המהווים תיקון לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג – 2013, במטרה להקל על תהליך הוצאת רישיונות עסק.

הקלות אלו זכו לסיקור תקשורתי אוהד, אך על אף כי הן חשובות ונדרשות, הפתרונות המוצעים בצווים אלו הן בגדר פתרון קוסמטי בלבד ואינן עוסקות בבעיות המהותיות של תחום רישוי עסקים.

למעשה, הבעיות המהותיות בתחום רישוי עסקים טופלו במסגרת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, שהוראותיו לא חלחלו לשטח כתוצאה מאי השלמת החקיקה, העדר פיקוח ובקרה, התעלמות מהוראות החוק מצד הגופים המבצעים ואי הקצאת תקציבים הולמים לצורך יישומו. בד בבד עם אי יישום ההקלות, הוחרף מצבם של העסקים בישראל, שכן הפרקים היחידים ברפורמה שיושמו על ידי הרשויות היו אלו שעסקו בהחמרת האכיפה.

לשכת ארגוני העצמאים בישראל ועו"ד נועה טלבי, המכהנת כיו"ר ועדת רישוי עסקים בלהב, ערכו מסמך הסוקר את הבעיות המהותיות בתחום רישוי עסקים וקראו למחוקק לפעול ליישום תיקון 34:

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

  1. צו רישוי עסקים ורישיון עסק
דילוג לתוכן

    צור איתנו קשר:    צרפו מסמך לבחירתכם: