סיווג ארנונה כבית תוכנה

סיווג ארנונה כבית תוכנה לשנת 2023

צווי הארנונה הכוללים את תעריפי ארנונה עבור בתי תוכנה, תעשיות עתירות ידע וחברות היי-טק לשנת 2023 פורסמו. כבכל שנה, משרדנו מרכז עבורכם את התעריפים המעודכנים לסיווג בית תוכנה בכל רשות מקומית כמו גם את הגדרת הצו העדכנית בנושא.

איך דף הזה יכול לסייע לכם?

  • חושבים לעבור משרדים או תוהים איפה כדאי לשכור משרד? כל רשות מקומית מגדירה באופן שונה מי זכאי לסיווג המופחת. כדאי לעבור על ההגדרה בצו (ולהתייעץ עם עו"ד ארנונה) ולראות האם אתם עונים לקריטריון.

  • קיבלתם את חשבון הארנונה לשנת 2023? יש לכם הזדמנות להגיש בקשה לסיווג ארנונה לשנה זו. לא משנה אם הגשתם בשנים קודמות ונדחתם או הבקשה עדיין בטיפול, אפשר להגיש בקשה גם עבור השנה הנוכחית.

    כדאי לדעת: אם נדחיתם, פנייה באמצעות משרד עו"ד ארנונה תגדיל את הסיכוי לקבלת הסיווג ביחס לפנייה עצמאית. ייתכן שמשהו באופן שבו אתם מגישים את הבקשה פוסל אתכם, והגשה מקצועית תעזור לסיכויים שלכם.

  • הערכת קלות קבלת הסיווג: ככל שרשות מקומית מערימה יותר קשיים ונותנת פחות הטבות כך ניתן לצפות שיהיה קשה יותר לקבל אצלה את הסיווג. אנו יודעות שיש פער אדיר בנכונות של רשויות שונות לתת את ההטבות לבתי תוכנה. בעוד שחלק שמחות לקלוט חברות הייטק לאזור ומוכנות לשם כך להעניק את ההטבה, אחרות מתקשות יותר לוותר על מקור ההכנסה המבטיח וממהרות לפסול סיווג.

  • הערכת עלויות: אמנם אין אפשרות לקבל חוות דעת מקדימה בארנונה וגם לא ניתן להתחייב כי תקבלו תעריף בית תוכנה על 100% מהשטח, אבל כאשר יודעים מהו התעריף הנמוך והתעריף הגבוה ברשות המקומית בה העסק שלכם נמצא, תוכלו להעריך מה ההוצאה השנתית הצפויה שלכם על ארנונה לצרכי הערכות לקרנות, למשקיעים וכד'.

תעריפים וסיווג בית תוכנה ברשויות מקומיות לשנת 2023:

הרשות הגדרת צו ארנונה 2023תעריף
בית תוכנה מקסימלי
(החל מהמ"ר הראשון)
תעריף
משתנה
אבן יהודה סיווג: תעשייה עתירת ידע

הגדרה: תעשייה המופעלת במבנה ששטחו 3,000 מ"ר לפחות והעוסקת בענפי תעשיה בתחום מחשוב, תקשורת, בתי תוכנה או חומרה
117.46 
אופקיםסיווג: נכס לתעשייה לרבות בתי תוכנה- בגין 40 מ"ר הראשונים
53.77לבתי תוכנה
החל מ-41 מ"ר עולה לפי מדרגות
אור יהודה
(מחכה לאישור)
סיווג: מבנים המשמשים למשרדים, מסחר, שירותים ותעשייה עתירת ידע הנמצאים באזור תעסוקה דרומי חדש ומתחם בזק

הגדרה: מחזיק של מבנה, הנמצא באזור תעסוקה דרומי חדש לפי הגדרתו בפרק ב' סעיף 6 בצו, שהשטח הכולל המוחזק על ידו במבנה הוא 1,000 מ"ר לפחות
והשימוש הנעשה בו הוא לתעשייה עתירת ידע
178.32החל מ-101 מ"ר מופחת
לפי מדרגות
אילת
(מחכה לאישור)
סיווג: תעשיה

הגדרה: בתי תוכנה
27.11
178.29
באזור שומה 6
באזור שומה 5
אלעד
(מחכה לאישור)
סיווג: מפעל עתיר ידע ובתי תוכנה

הגדרה:
בית תוכנה – נכס המשמש לייצור תוכנה בלבד ושהומצאו לגביו אישורים כדלקמן:
1 .אישור רו"ח כי:
1.1 היחיד או החברה תושב/ת ישראל ש-80% מהכנסותיו לפחות צמחו מהמפעל המשמש לייצור תוכנה
2.1 היחידי או החברה עוסק/ת בייצור תוכנה בלבד וכי אינו/ה עוסק/ת בעיסוקים אחרים כגון: תחזוקת מחשבים, מכירת מחשבים, שיווק ומכירת תוכנות שלא מייצור עצמי וכיוצ"ב
3.1 היחיד או החברה מעסיק/ה לפחות שלושה אנשי פיתוח תוכנה לפחות – יש לצרף רשימה שמית בצרוף תפקיד ותעודות דיפלומה
2 .הצהרה מטעם היחיד או החברה כי הינו/ה עוסק/ת בייצור תוכנה בלבד וכי אינו/ה עוסק/ת בעיסוקים אחרים כגון: תחזוקת מחשבים, מכירת מחשבים, שיווק ומכירת תוכנות שלא מייצור עצמי וכיוצ"ב, היחיד או החברה מעסיק/ה לפחות שלושה אנשי פיתוח תוכנה לפחות
בצרוף רשימה שמית, תפקיד ודיפלומה
3 .רשימת שמות ותיאורי התוכנות אותן מייצרת ומפתח/ת היחיד או החברה
4 .העתקי תעודות עוסק מורשה או מסמכי ההתאגדות של החברה – תזכיר, תקנון ותעודת רישום ברשם החברות

מפעל עתיר ידע – א. על פי זכאות למענק מטעם לשכת המדען הראשי, מכוח היותו מפעל עתיר ידע לגביו אישור
זכאות עדכני מטעם המדען הראשי
או מפעל לצורך סעיף קטן (ב) שלהלן משמעו גם תאגיד או יחיד:
ב. מפעל העוסק בפיתוח מוצרים ו/או טכנולוגיות בתחומי המחשוב, אלקטרוניקה וכיוצ"ב ושהומצאו לגביו אישורים כדלקמן:
1 .אישור רו"ח של המפעל כי הוצאות המפעל בגין מחקר ופיתוח, בשנים שבהן הוצאו הוצאות אלה, היו בשיעור 5% לפחות מסך ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה
2 .אישור רו"ח המפעל כי לפחות 5% מעובדי המפעל הינם חוקרים בעלי תואר אקדמאי מוכר או מהנדסים. יש לצרף רשימת העובדים במפעל והעתקים מאושרים של הדיפלומות. או אישור רו"ח המפעל כי כ-10% מעובדי המפעל מועסקים באופן ישיר במחקר ופיתוח. יש לצרף רשימה שמית של כלל עובדי המפעל וציון עובדי המחקר והפיתוח
143
85
עד 500 מ"ר
מ-501 מ"ר ואילך
אשדודסיווג: מבנים המשמשים לתעשייה, בתי תוכנה

הגדרה: מפעל הממלא אחר אחד משני התנאים הבאים:
1.מפעל המוכר ו/או הזכאי למענק מטעם לשכת המדען הראשי מכח היותו מפעל עתיר ידע
2.מפעל העוסק בפיתוח מוצרים ו/או טכנולוגיות בתחומי המחשוב, תקשורת אלקטרוניקה וכיו"ב
65.67תעריפים משתנים לפי מדרגות ואזורים שונים בעיר. התעריף המוצג מתייחס למבנה עד 200 מ"ר באזורי התעשייה הקלה, הכבדה ובעורף הנמל.
אשקלוןסיווג: נכסים המשמשים לייצור מוצרים של תעשייה מתקדמת בתחום המכניקה
והאלקטרוניקה, לרבות בתי תכנה

הגדרה: "תעשייה מתקדמת / מפעל עתיר ידע (מפעל היי טק / בית תוכנה) הממלא אחר אחד משני התנאים הבאים:
1. מוכר ו/או זכאי למענק מטעם לשכת המדען הראשי מכוח היותו עתיר ידע.
2. עוסק בפיתוח מוצרים ו/או טכנולוגיות בתחומי המחשוב, תקשורת, מכניקה ואלקטרוניקה מתקדמת.
101.50
178.84
מבנים
מבנים המשמשים למשרדים
באר יעקבסיווג: בתי תוכנה

הגדרה: תעשיה העוסקת בפיתוח תוכנות למחשבים לכל מ"ר של השטח הבנוי
175.95
בית שמשסיווג: מבנים המשמשים לתעשייה לרבות בתי תוכנה ו/או מלאכה ו/או מוסכים ו/או מוסכים באזור תעשיה צפוני ו/או ארכיב לכל מ"ר של מבנים, כולל מחסנים גלריות סככות ומבני עזר

הגדרה: תעשייה
130.70

65.37
החל מ-15,001 מ"ר
מופחת לפי מדרגות

לגלריה/מחסן/סככה נלווים לעסק
בני ברק
(מחכה לאישור)

סיווג: תעשייה – בתי תוכנה

הגדרה: בית תוכנה – נכס שעיקר הפעילות המתבצעת בו הינה ייצור או פיתוח תוכנה המיועדת למכירה לציבור הרחב כתוכנת מדף ושאינה מיועדת לשימושו של מייצר ומפתח התוכנה המחזיק בנכס ועושה שימוש בתוכנה לשם מתן שרות ללקוחות
177.19
בני שמעון
(מחכה לאישור)
סיווג: בית תוכנה הפועל כעסק
76.18תעריף מבוקש ל-2023: 78.08
גבעת שמואלסיווג: מבנה המשמש לתעשיית עתירת ידע (היי טק) ששטחו עולה על 3,000 מ"ר לכל מ"ר מבנה132.37
הוד השרון
סיווג: נכסים המשמשים לתעשיית עתירת ידע (הייטק)
146.45תעריף למ"ר לשטח עד 4,000 מ"ר. החל מ-4,001 מ"ר מופחת לפי מדרגות.
הרצליה
(מחכה לאישור)
הערה: בצו העיר אין סיווג מיוחד לבתי תכנה, אך היות שיש ריכוז גבוה של עסקים מסוג זה ברשות מצאנו לנכון להתייחס אליה בטבלה.

סיווג: הרצליה מכירה בבתי התוכנה בתחומיה, אך תחת סיווג ה"תעשייה" הכללי בפרק 4 לצו.

הגדרה: למרות שזה לא מצוין מפורשות בצו, עיריית הרצליה בוחנת את הפעילות בנכס לפי הקריטריונים הנוקשים של רוב הרשויות האחרות, לרבות דרישה של אישור רו"ח, רשימת עובדים וכיו"ב.
144.63
133.08
עד 5,000 מ"ר
מ-5,001 מ"ר ואילך
חבל יבנהסיווג: תעשיה – בתי תוכנה

הגדרה: תעשיה העוסקת בפיתוח תוכנות למחשבים

97.54
198.15
באזור א'
באזור ב'
חבל מודיעין
(מחכה לאישור)
סיווג: מבנים ומתקנים לתעשייה לרבות בתי תוכנה
61.31תעריף מבוקש ל-2023: 64.37
חדרהסיווג: תעריפים לנכסים המשמשים בתי תוכנה באזור " הייטק" למ"ר לשנה (נכסים אחרים
באזור ההייטק יחויבו ללא שינוי מהקבוע בצו)

הגדרה: לצורך הכרה בנכס ככזה שיסווג כ"בית תוכנה" באזור ההייטק יש להמציא בין
היתר את המסמכים הבאים:
א. אישור רו"ח החברה על בסיס שנתי המאשר את הנתונים הבאים:
1. כי החברה עוסקת בייצור תוכנה וכי אינה עוסקת בעיסוקים אחרים כגון תחזוקת מחשבים, מכירת מחשבים, שיווק ומכירת תוכנות שלא מייצור עצמי וכיו"ב.
2. כי החברה הינה חברה תעשייתית כמשמעה בחוק עידוד התעשייה (מיסים), תשכ"ט- 1969 וכי הינה חברה ש-%90 מהכנסותיה לפחות נצמחו ממפעל המשמש לייצור תוכנה.
3. כי מרבית עובדיה של החברה הינם אנשי פיתוח תוכנה (יש לצרף רשימה שמית בצירוף תפקיד ותעודות דיפלומה).
ב. הצהרה מטעם החברה שתכלול את הפרטים הבאים:
1. העובדה כי החברה עוסקת בייצור תוכנה בלבד וכי אינה עוסקת בעסוקים אחרים כגון: תחזוקת מחשבים, מכירת מחשבים, שיווק ומכירת תוכנות שלא מייצור עצמי וכיוצא בזה.
2. הצהרה בדבר מספר התוכניתנים המועסקים במישרין על ידי החברה והצהרה כי מרבית עובדיה של החברה הינם אנשי פיתוח תוכנה בצרוף רשימה שמית, תפקיד ודיפלומה.
3. שמות ותאור התוכנות אותן מייצרת החברה.
ג. באם בידי החברה קיים אחד או יותר מהאישורים הבאים יש לצרפם:
1. אישור המדען הראשי לפי החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, תשמ"ד-1984 בדבר עיסוקה של החברה במחקר או פיתוח.
2. אישור רשות המיסים ל"מפעל מוטב" לפי החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט -1959 בדבר היותה של החברה תעשייתית, המייצרת ומפתחת מוצרים ולא חברה הנותנת שירותים.
2. אישור מרכז ההשקעות או הקרן לעידוד השיווק לחו"ל במשרד התמ"ת בדבר היותה של החברה יצרנית תוכנה ו/ או עתירת ידע.
*יודגש כי צירוף אחד או יותר מהאישורים האמורים בנספח זה לא יביא להכרתה של החברה כבית תוכנה באופן אוטומטי אלא יהווה אינדיקציה בלבד.
162.12החל מ-501 מ"ר מופחת לפי מדרגות
חולון
סיווג: תעשייה עתירת ידע (הייטק)

הגדרה: קריטריונים מצטברים ומנחים למחזיק במבנה העונה להגדרת "תעשייה עתירת ידע" (הייטק):
1 .החברה הינה חברה תעשייתית כהגדרתה בחוק עידוד התעשייה (מיסים) תשכ"ט- 1969 ,שעיסוקה העיקרי הוא בייצור תוכנה, וכי אינה עוסקת בעיסוקים אחרים, כגון: תחזוקת מחשבים, מכירת מחשבים, שיווק
ומכירת תוכנות וציוד שלא מייצור עצמי וכו'.
2 .חברה תעשייתית אשר לפחות 90% מהכנסותיה צמחו מהמפעל המשמש לייצור תוכנה.
3 .חברה שמרבית עובדיה הינם אנשי פיתוח תוכנה (יש לצרף רשימה שמית בצירוף תפקיד ותעודות דיפלומה)
4 .צירוף אחד או יותר מהאישורים הר"מ, יהווה אינדיקציה להחלת ההגדרה של "תעשייה עתירת ידע (הייטק)"
על הנכס וזאת במסגרת הפעלת שיקול הדעת המושכל של מנהל הארנונה:
א. אישור המדען הראשי לפי החוק לעידוד מחר ופיתוח תעשייה, התשמ"ד-1984 ,בדבר עיסוקה של החברה במחקר או פיתוח.
ב. אישור נציבות מס הכנסה להכרה בחברה כחברה תעשייתית לפי חוק עידוד תעשייה (מיסים) תשכ"ט-1969.
ג. אישור מרכז השקעות או הקרן לעידוד השיווק לחו"ל במשרד התמ"ת, בדבר היותה של החברה יצרנית תוכנה ו/או עתירת ידע.
5 .יודגש כי הקריטריונים הנ"ל אינם ממצים אך מהווים אינדיקציה בעלת חשיבות להגדרת שימוש במבנה בסיווג "תעשייה עתירת ידע (הייטק)"
141.53
120.99
לבתי תוכנה לשטח עד 4,000 מ"ר חלוקה לפי מדרגות סיווג "תעשייה" – התעריף המצוין מימין הוא עד 1,000 מ"ר והחל מ-1001 מ"ר מופחת לפי מדרגות

החל מ-4,000 מ"ר התעריף המצוין מימין קובע והוא מופחת לפי מדרגות סיווג "תעשייה עתירת ידע (הייטק)"
חוף השרוןסיווג: תעשיה – מבנים המשמשים מפעלי הייטק ובתי תוכנה97.66
חיפהסיווג: תעשיות עתירות ידע

הגדרה:
מבנים המשמשים תעשיות עתירות ידע, הממוקמים בשטח המפורט בנספח ו', יחויבו בכל האזורים כמפורט להלן
92.57
121.70
126.81
סוג בניין "ע3"
סוג בניין "ע2"
סוג בניין "ע1"
החל מ-41 מ"ר בתעריף מופחת
טבריהסיווג: מפעלי תעשייה לייצוא ותעשייה מתוחכמת והייטק (לרבות בתי תוכנה) – בכל איזורי העיר

הגדרה: תעשייה מתוחכמת (עתירת ידע) והייטק, בהתאם להגדרות משרד התמ"ס
80.05
כפר יונה
(מחכה לאישור)
סיווג: תעשיה – מבנים המשמשים בתי תוכנה

*באזור תעסוקה בית ליד – תעשיה עתירת ידע לרבות בתי תוכנה
134.90

141.91
 
כפר סבאסיווג: באזור 5 – מבנה לתעשייה עתירת ידע (הייטק) ו/או טכנולוגיות ירוקות / נקיות (קלינטק)

באזור 3 באזורי תעשיה/תעסוקה ובשאר חלקי העיר – מבנה תעשיה לרבות הייטק
140.47


178.84
באזורים 3 ו-5 החל מ-1,001 מ"ר מופחת לפי מדרגות

בשאר חלקי העיר – לכל מ"ר
כפר קאסם
(מחכה לאישור)
סיווג: באזור 2 – תעשייה

הגדרה: בתי תוכנה
60.66
מודיעין -מכבים – רעותסיווג: תעשיית הייטק ובית תוכנה137.23החל מ-101 מ"ר מופחת לפי מדרגות
מודיעין עלית
סיווג: בית תוכנה

הגדרה: "בתי מלאכה ו תעשיה" – מבנה שבו מבוצעת עבודת יצור באמצעות מכונות או מלאכת יד באמצעות כלי עבודה, כולל מקצעות חופשיים וכן מפעלים לרבות מפעלי בטון, בלוקים, מחצבות, בתי תוכנה, בתי חרושת ובתי קירור.
72.78
מועצה אזורית גדרותסיווג: בתי תוכנה

הגדרה: תעשייה סוג א' – הייטק, אלקטרוניקה ודומיו
111.50
מועצה אזורית הגליל העליון
(מחכה לאישור)
סיווג: תעשייה

הגדרה: בניין המשמש לבתי תוכנה
124.55
מועצה אזורית זבולוןסיווג: תעשייה

הגדרה: מבנה המשמש לתעשייה לרבות בתי תוכנה, מחצבות לכל מ"ר
30.72
מועצה אזורית חוף הכרמלסיווג: תעשיה

הגדרה: עבור מבנים, סככות, מתקנים לרבות בתי תוכנה
79.84
מועצה אזורית לב השרוןסיווג: תעשיה – תעשיה לרבות מפעלי בניה ומחצבות

הגדרה: תעשיה – לרבות מפעלי בנייה, מחצבות, בתי תוכנה
49.34
מועצה אזורית לכיש
(מחכה לאישור)
סיווג: תעשייה

הגדרה: בתי תוכנה-תעשיה העוסקת בפיתוח תוכנות למחשבים
181.56
מועצה אזורית מרום הגלילסיווג: תעשיה לרבות מפעלי בניה, מחצבות ובתי תוכנה

הגדרה: היי-טק
133.72
מועצה אזורית משגבסיווג: תעשייה

הגדרה: מבנים לתעשייה לרבות מפעלי
בניה ובתי תוכנה וכל מבנה אחר
המשמש לתעשייה ואינו מפורט באחד הסעיפים האחרים.
41.66
58.72
אזור א'
אזור ג'
(תעריפים משתנים לפי ארבעה אזורים)
מועצה אזורית נווה מדברסיווג: תעשייה – לרבות מפעלי בניה ובתי תכנה ומחצבות

הגדרה: תעשיה מסוג הייטק, אלקטרוניקה ודומיו;
106.69
מועצה אזורית עמק יזרעאלסיווג: באזור ט' – מפעל עתיר ידע (היי-טק)37.04
מועצה אזורית שומרוןסיווג: ארנונה למשרדים, שירותים, מסחר, תעשיה ומלאכה

הגדרה: לכל מ"ר תעשיה – לרבות מפעלי בניה, מחצבות, בתי תוכנה
60.08
מועצה אזורית עין קניהסיווג: תעשיה

הגדרה: "נכס לתעשייה": נכס שעיקר שימושו הנו לצורכי ייצור סחורות, ידע וכיו"ב
26.68
מועצה מקומית רמת ישיסיווג: משרדים, משרדי הייטק, בתי תוכנה, שירותים ומסחר, בתי קפה מסעדות, בתי מרקחת, מרפאות גני ילדים ומעונות, תחנות דלק, אולמות וגני אירועים, חניונים מקורים בתשלום107.12החל מ-151 מ"ר עולה לפי מדרגות
מועצה מקומית שגב שלוםסיווג: ארנונה כללית על מבנים אחרים

הגדרה: תעשיה ומלאכה (לרבות בתי תוכנה)
63.59
מועצה מקומית שלומיסיווג: תעשיה

הגדרה: תעשיה בכל סוגי הבניין לרבות בתי תוכנה מפעלי בניה ומחצבות
82.71
מועצה מקומית ירוחםסיווג: תאגיד עתיר ידע טכנולוגי (High-tech) ובית תוכנה

הגדרה: תאגיד עתיר ידע טכנולוגי (high-tech) שעוסק בפיתוח מוצרים או טכנולוגיות מחשוב, תקשורת, אלקטרוניקה וכדומה אשר מוכר ככזה ע"י הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית או שייך לאחד מענפי ההייטק במרשם העסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; או חברה שפועלת בתחום טכנולוגיות נקיות (clean-tech); או בתי תוכנה שעיסוקם העיקרי הוא אך ורק ייצור תוכנה
60.82
מועצה מקומית קדימה צורןסיווג: תעשייה חדשה עתירת ידע / הייטק124.82
94.37
לכל מ"ר עד 1,000 מ"ר
לכל מ"ר נוסף מעל 1,000 מ"ר
מועצה מקומית תעשייתית נאות חובבסיווג: בניין תעשייתי

הגדרה: בניין שבו מבוצעות עבודות ייצור באמצעות מכונות, לרבות תעשיות מתקדמות, תעשיות כימיות, ותעשיות עתירות ידע. בחישוב שטח הבניין לצורך חיוב בארנונה בבניין תעשייתי יילקח בחשבון כל שטח המבנה בכל הקומות כולל שטחי משרדים וחדרי המתנה. החיוב של בנין תעשייתי יהיה אחיד מבלי לקחת בחשבון את החומרים מהם הוא בנוי
33.92
מועצה מקומית מיתר
(מחכה לאישור)
סיווג: תעשיה ובתי תוכנה

הגדרה: "בתי תוכנה" – נכסים המשמשים לאספקת שירותי פיתוח תוכנה, אפיון תוכנה, בנית מערכות מידע, פיתוח
אפליקציות וכיו"ב.
156.64
מועצה מקומית מצפה רמון
(מחכה לאישור)
סיווג: תעשיה

הגדרה: נכסים המשמשים לתעשייה לרבות בנייני תעשיה באזור תעשייה וביתר שטח השיפוט של המועצה ולרבות בתי תוכנה, מחסני תעשיה, מפעלי בניה ומבנים בשטח מחצבות.
69.54
מועצה מקומית רכסים
(מחכה לאישור)
סיווג: תעשייה ולרבות בתי תוכנה

הגדרה: תעשיה
92.11
מועצה מקומית שוהם
(מחכה לאישור)
סיווג: באזור המע"ר ובאזור התעשייה הצפוני – תעשיית הייטק ובתי תוכנה137.59
נהריהסיווג: בתי תוכנה: הוחלט לחלק את תחום שיפוטה של נהרייה ל- 2 אזורים, הכול לפי מידות חוץ של העסק (עבור בתי
תוכנה בלבד, תעשייה יחוייבו לפי קוד סיווג 403 בכל רחבי העיר).

הגדרה:
בתי תוכנה באזור מס' 1 – בתי תוכנה שעיסוקם העיקרי הינו יצור תוכנה…

לבניני תעשיה בכל רחבי העיר ובתי תוכנה באזור 2
103.14108.94באזור 1 – לכל השטח המשמש את בית התוכנה לפי מידות חוץ של המבנה וכולל כל המבנים המשמשים למטרת בית התוכנה.

באזור 2 – לכל מ"ר של
הבניין המשמש למטרת מפעל התעשייה למעט מחסנים לתעשייה הנמצאים באולם נפרד מאולם הייצור (מידות
חוץ של המבנים).
נוף הגלילסיווג: ארנונה כללית על מבנים המשמשים למשרדים, שירותים, מסחר ועוד

הגדרה: מבנים המשמשים למשרדים ומתן שירותים, בתי תוכנה, סוכנויות להנהלת חשבונות, ביטוח, פרסום, משרדי עו"ד ורו"ח, בית מרקחת ודראגסטור ומרפאות פרטיות לרבות מרפאות שיניים.
253.54
נס ציונהסיווג: חממות ליזמות טכנולוגית

הגדרה: חממות ליזמות טכנולוגית המאושרות על ידי לשכת המדען הראשי – משרד התעשייה והמסחר
73.28
נתניה
סיווג: תעשייה חדשה ועתירת ידע149.88לבתי תוכנה
החל מ-3,501 מ"ר מופחת ל-63.1
עמק חפרסיווג: ארנונה כללית לתעשייה

הגדרה: ארנונה לתעשייה ולרבות בתי תוכנה
162.12לבתי תוכנה
החל מ-501 מ"ר מופחת לפי מדרגות
עפולהסיווג: מפעל עתיר ידע (היי-טק C2)

הגדרה: מפעל עתיר ידע (היי טק), במתחם C2 – מפעל עתיר ידע מפעל הממלא אחר אחד משני התנאים הבאים:
א. מפעל המוכר ו/או הזכאי למענק מטעם לשכת המדען הראשי מכוח היותו מפעל עתיר ידע.
ב. מפעל העוסק בפיתוח מוצרים ו/או טכנולוגיות בתחומי המחשוב ,תקשורת אלקטרוניקה רפואה וכיו"ב
37.04
פתח תקווהסיווג: תעשייה לרבות מפעלי בניה, בתי מלאכה, בתי ייצור, בתי תעשייה, בתי חרושת, מחצבות, בתי תוכנה, ממגורות, מחסני ערובה, סילואות, ומכלי אחסון

הגדרה: בית תוכנה – מקום שבו מכינים תוכניות והוראות הפעלה, הנחייה ופיקוח על שימושי מחשב לצרכים שונים. בניין המוחזק על ידי מפעל ליצור תוכנה בלבד, המוכר על ידי נציבות מס הכנסה כחברה תעשייתית לפי חוק עידוד תעשייה (מיסים), תשכ"ט
– 1969 למעט חלק מהבניין המשמש כמשרד ו/או אולם תצוגה ו/או בית מסחר ו/או חדר המתנה וכדומה, ואשר יחוייב לפי תעריף סוגי הנכסים ושימושם, לכל מטר מרובע ולכל האזורים בעיר.
178.83החל מ-20,000.01 מ"ר מופחת ל-109.60
קריית אונוסיווג: מפעלים עתירי ידע ובתי תוכנה

הגדרה: מפעלים עתירי ידע ובתי תכנה המצויים בגוש 6370 (חלקות 26 ,27 ,28 , 30 , 31 , 32), בגוש 6490 חלקות (424, 667, 669, 673, 671, 437), בגוש 6178, גוש 7347 למעט חלקות 22,23 וגוש 7348
145.11לבתי תוכנה
החל מ-401 מ"ר מופחת לפי מדרגות
קריית אתא
(מחכה לאישור)
סיווג: מבנים לתעשיות עתירות ידע (היי-טק) לכל מבנה124.23החל מ-501 מ"ר מופחת לפי מדרגות
קריית מלאכי בתי תוכנה88.23
קריית עקרון סיווג: תעשיה – בתי תוכנה149.34 
ראש העיןסיווג: תת סיווג לבתי תוכנה – סיווג ראשי תעשיה, כולל כל השימושים במבנה164.20החל מ-5001 מ"ר מופחת ל-128.54
ראש פינהסיווג: תעשייה לרבות מפעלי בניה, מחצבה וסככות ייצור ולרבות בתי תוכנה

הגדרה: "בית תוכנה" – עסק שעיסוקו העיקרי הוא ייצור תוכנה
64.89
ראשון לציוןסיווג: מפעל עתיר ידע ובתי תוכנה-
מפעל עתיר ידע – נכס שהשימוש העיקרי בו הוא כמפעל עתיר ידע.
בית תוכנה – נכס שהשימוש העיקרי בו הוא ייצור תוכנה.

הגדרה: מפעלים עתירי ידע ובתי תוכנה: בניין המשמש כמפעל עתיר ידע ובית תוכנה כולל: סככות, גלריות מחסנים וכל מקום אחר המשמש אותם.
100.25למעט אזור ג' בו התעריף הוא 59.11 למ"ר
רחובות
(עוד לא פורסם)
תעשיה לרבות מפעלי בניה, מחצבות, בתי תכנה 
רמלהסיווג: בניינים לעסק מסוג: מפעלים, בתי מלאכה, בתי יצור, בתי תעשייה, … וכן מפעלי הי-טק

הגדרה: מפעל הי-טק- בית עסק המשמש לפיתוח תוכנות/אמצעי יצור/מוצרים חדשים בשוק בקו טכנולוגי מתקדם.
141.57 
רמת גןסיווג: בתי תוכנה

הגדרה: על פי הקריטריונים הקבועים בנוהל כנספח א'.
170.27החל מ-101 מ"ר מופחת לפי מדרגות
רמת השרוןמפעלים לתעשייה ומחסניהם ובתי תוכנה167.78 
רעננהסיווג: מבנים לתעשיות עתירות ידע (הייטק)151.50החל מ-1001 מ"ר מופחת לפי מדרגות
תעריף משתנה לפי אזור
תל אביבסיווג: בתי תוכנה

הגדרה: בתי תוכנה, שעיסוקם העיקרי הוא ייצור תוכנה, יחויבו ב- 178.85 למ"ר לשנה בכל האזורים.
178.85

טלבי גולדרט: מובילות בארנונה לבתי תוכנה

טלבי גולדרט הוא משרד בוטיק מוביל בתחום ארנונה לבתי תוכנה. צוות המשרד אחראי לפריצות דרך משפטיות חשובות בתחום הארנונה לבתי תוכנה, ביניהן השגת סיווג לבתי תוכנה בעלות מוצר קיים ורווח ממכירות, לבתי תוכנה שבהם אזור המתכנתים אינו מופרד ומובהק, בתי תוכנה המייצרים תוכנות לפי דרישת לקוח ועוד.

שותפות המשרד בוחרות בקפידה את לקוחותיהם. עבור כל תיק שמגיע למשרד נתפרת אסטרטגיה ייחודית המתבססת על ביקור בנכס ובדיקה מעמיקה של סטטוס החברה ומצבת העובדים שלה ביחס להגדרת הצו, וכתבי הטענות נכתבים באופן פרטני לכל לקוח ובהסתמך על מסקנות הבדיקה. בשיטה זו אנו מצליחות להביא ללקוחותינו תוצאות מיטביות.

על מנת שנוכל להתייחס לפנייתך באופן המקצועי ביותר, נשמח אם יצורף אליה דוגמא לחשבון ארנונה קיים, הודעה על חיוב ארנונה או מכתב ההודעה מהרשות המקומית עליו ברצונך לערער.

דילוג לתוכן

    צור איתנו קשר:    צרפו מסמך לבחירתכם: