עיצום כספי רישוי עסקים

עיצום כספי ברישוי עסקים

מהם עיצומים כספיים?

בעוד שהאדם הסביר הוא שומר חוק עדיין רובנו עוברים על הוראות הדין כעניין שבשגרה. בין אם מדובר בביצוע חניה אסורה, שוטטות של הכלב שלנו או עישון במקום ציבורי – כולנו עושים עבירות. על מבצעי העבירות האלו היו מוטלים בעבר קנסות וקנסות מינהליים, ואף הגעה להליכים פליליים.

בשנים האחרונות החלה מגמה לשנות את האכיפה הפלילית לאכיפה מינהלית, השינוי בא לידי ביטוי, בין היתר, במעבר מענישה באמצעות קנסות לענישה באמצעות עיצומים כספיים.

מה ההבדל בין עיצום כספי לקנס?

במקרה של עיצום כספי לפי חוק רישוי עסקים ישנם שני הבדלים עיקריים מקנסות "רגילים": האחד הוא העובדה שמטיל העיצום יכול להחליט על הפחתה מהסכום (בעוד שקנס ניתן להפחית רק במסגרת הסדר טיעון בביהמ"ש) והשני הוא שכאשר מוטל עיצום כספי, החוק מורה לפרסם באתר האינטרנט של המשרד הרלוונטי פרטים לגבי העיצום שהוטל לרבות מהות ההפרה והסכום.

מתי יוטל עיצום כספי על בעלי עסקים?

כחלק מהרפורמה במסגרת תיקון 34 הוכנס לחוק רישוי עסקים פרק ב'1 המוקדש לעיצום הכספי. שם נקבע שנותן אישור לרישיון עסק מטעם משרד הבריאות או המשרד להגנת הסביבה (המכונה "הממונה") יוכל לקבוע עיצום כספי לבעל עסק טעון רישוי.

את העיצום אפשר להטיל במקרה שהופר: תנאי מתנאי הרישיון, תנאי מתנאי היתר, הוראה באחת מהתקנות שחוקקו מכוח חוק רישוי עסקים ובמקרה שבו לא קוימה דרישה לתיקון ליקויים.

טרם הטלת העיצום הכספי נדרש הממונה למסור לבעל העסק דרישה לתיקון ליקויים, אלא אם ימצא טעמים המצדיקים את הטלת העיצום מבלי למסור דרישה שכזו – וזאת בהתאם לנוהל שייקבע ע"י השר הרלוונטי ובהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. יובהר שנהלים שכאלה טרם פורסמו.

מה ניתן לעשות לאחר הטלת העיצום?

ראשית, כדאי לדעת שלפני הטלת העיצום הכספי בפועל יש חובה לממונה לשלוח הודעה על כוונתו לחייב את בעל העסק.

מרגע קבלת ההודעה יש לבעל העסק 45 ימים לטעון טענות בכתב לפני הממונה (הממונה יוכל להאריך את המועד ב-45 יום נוספים). אם בעל העסק לא טען את טענותיו בתקופה המוקצבת – יראו את ההודעה כדרישת תשלום.

לאחר קבלת טענות בעל העסק יוכל הממונה:
1) להחליט להטיל את העיצום, או להפחית חלק ממנו, ולשלוח דרישה שתפרט את הסכום ואת התקופה שיש לבעל העסק לשלמו. 2) להחליט שלא להטיל את העיצום. החלטת הממונה צריכה להיות מנומקת.

את העיצום הכספי יש לשלם תוך 45 יום ממסירת הדרישה. עיצום שלא ישולם במועד יצבור תוספות פיגורים וריבית ויוכלו להינקט בגינו הליכי גבייה.

על החלטת הממונה ניתן להגיש ערעור לבית משפט השלום בתוך 45 יום מיום שההחלטה נמסרה לבעל העסק. יובהר שהגשת ערעור אינה מעכבת את תשלום העיצום הכספי אלא אם הסכימו לכך הממונה או בית המשפט.

האם אפשר להטיל על עסק טעון רישוי עיצום כספי?

נכון להיום אין בפרקטיקה אכיפה בעיצמום כספיים לפי חוק רישוי עסקים. זאת מאחר שהשרים עוד לא עדכנו את התוספות השנייה והשלישית לחוק אשר היו אמורות לפרט מי הם סוגי העסקים טעוני הרישוי שכלפיה יוטלו העיצומים, על אילו הפרות הם יוטלו ומה יהיו סכומי העיצומים שיוטלו.

יחד עם זאת, סעיף 29יד לחוק רישוי עסקים קובע שבמקרה של אי-קיום דרישה לתיקון ליקויים הממונה יטיל על בעל העסק עיצום כספי בגובה של 1,000 ₪ – כלומר, סעיף זה על פניו מפורט מספיק כדי שיוכלו לבצע אכיפה לפיו ולא ברור אם יעשה בו שימוש בעתיד.

עיצום כספי רישוי עסקים

סכומי העיצומים הצפויים להיקבע צפויים לעמוד על סכום החל מ-17,690 ₪ ולהגיע אף לסכומים של 150,000 ₪. סכומי עתק שלא ברור אם הם מוצדקים ואם יעשה בהם שימוש מידתי וסביר כשהפרק הזה בחוק ייושם.

לפיכך, כדאי להישאר מעודכנים בעניין ולעקוב אחר כל שינוי בחוק בעניין זה.

ביטול או הפחתת עיצומים כספיים במשרד עורכות דין נועה טלבי

אם קיבלת הודעה על כוונה להטלת עיצום כספי כדאי מאוד לפנות לעורך דין רישוי עסקים שמבין את התחום והרקע לשינוי זה בחקיקה. במיוחד בהתחשב בכך שמדובר באכיפה חדשה שטרם עברה מבחני פסיקה וביקורת שיפוטית.

עו"ד נועה טלבי היא תובעת עירוניות לשעבר ומובילה את אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בתחום רישוי עסקים בישראל כיום. כחלק ממערך התביעה העירונית ברשויות המקומיות, היא מכירה מבפנים את המנגנון של ביטול והפחתת עונשים מנהליים, זאת בנוסף לידע וההתעדכנות המתמדת שלה בתחום רישוי העסקים.  

על מנת שנוכל לתת לך את הטיפול המקצועי ביותר, נשמח לקבל ממך את המסמכים הבסיסיים הנוגעים למחלוקת, אותם ניתן לצרף לטופס צור קשר או לשלוח בוואטסאפ.


אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

  1. חוק רישוי עסקים
  2. עו"ד רישוי עסקים - איש עסקים טובע בניירת
  3. תיקון 34 לחוק רישוי עסקים
דילוג לתוכן

    צור איתנו קשר:    צרפו מסמך לבחירתכם: