הלכת בית משפט עליון: ניתן לתת פטור "זמני" מתשלום אגרה

הרקע להלכה המחייבת

קלרין טבריה ומפרקה – עו"ד איתן ארז, מיוצגים ע"י משרד עו"ד נועה טלבי ושות' בהליך להגשת תביעה נגד מפרקה הקודם של החברה – עו"ד יעקב כהן, בגין ניהול כספי לקוי של קופת הפירוק משך תקופת כהונתו. הליך פירוקה של קלרין טבריה נסב בעיקר סביב סיום בנייתו של מיזם של דירות נופש בשם "מגדלי המלכים" בטבריה.

הגשת תביעה כספית לערכאות השיפוטיות נדרשת בתשלום אגרה מטעם התובע.  מאחר שלקופת הפירוק הוסבו נזקים כה גדולים, לחברה לא היה ממון לתשלום האגרה עבור הגשת התביעה.

ההליכים המשפטיים שקדמו להלכה המחייבת

עו"ד כהן, אשר מיוצג ע"י משרד עו"ד כהן, וילצ'יק ושות', טען כי יש לפנות לנושי החברה ולקבל מהם את הממון. עד לפס"ד זה, שיקול הדעת של הרשם היה מוגבל לפי לשון התקנות והוא לא יכול היה להתנות את תשלום האגרה בתוצאות ההליך. אולם רשם ביהמ"ש המחוזי ת"א קבע שבנסיבות העניין, כאשר ישנם נושים כה-רבים, חלק מהם כבר מכרו את דירותיהם וכן, הוציאו מכיסם כספים רבים לשם סיום הבנייה – יש להקל עמם בעניין זה. וכן כי ההליך מגלה עילה באופן מובהק. עוד קבע הרשם כי יש לתת פטור מאגרה כפוף לתוצאות ההליך, וככל שתתקבל התביעה – תשולם האגרה מתוך הסכום שייפסק לטובת התובעת.

עו"ד כהן הגיש ערעור לביהמ"ש המחוזי ת"א, אשר נדחה. ולאחר מכן הגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון בטענה שהתקנות הרלוונטיות אינן מקנות סמכות לרשם לקבוע פטור "זמני" מאגרה אשר מותנה בתוצאות ההליך.

בתיק זה, רשם ביהמ"ש המחוזי ת"א נתן פטור "זמני" וקבע שהתביעה תתנהל ובסופה – יוחלט אם יש לשלם את האגרה או לא. כלומר – רק אם התובע ינצח אז ישלם את האגרה. הנתבע ערער על-כך פעמיים – כאשר הערעור השני הוגש לביהמ"ש העליון.

פסה"ד: לרשם סמכות להתנות תשלום אגרה בתוצאות ההליך

עד לפס"ד זה, שיקול הדעת של הרשם היה מוגבל לפי לשון התקנות והוא לא יכול היה להתנות את תשלום האגרה בתוצאות ההליך. כעת, לראשונה, הרחיב ביהמ"ש העליון את סמכויות הרשם וקבע שלרשם ישנה סמכות להתנות תשלום אגרה בתוצאות ההליך, בנסיבות בהן ניתן היה להעניק פטור מלא.

ההלכה נקבע בהרכב של שלושה שופטים (כב' המשנה לנשיאה ח' מלצר, כב' השופט ע' פוגלמן וכב' השופט ג' קרא) בפס"ד מיום 30.11.17.

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

הלכה מחייבת: אין מקום לקבל עמדת נתבע פוטנציאלי בבקשת אישור להגשת התביעה נגדו

משרדנו גאה להיות חלק מהיסודות לבניית הלכה מחייבת של ביהמ"ש העליון. משרד נועה טלבי ושות' מייצג את עו"ד איתן ארז בתפקידו כמפרק קלרין טבריה חברה לבניין בע"מ (בפירוק), בתביעה כספית כנגד מפרקה הקודם של קלרין טבריה, עו"ד יעקב כהן. מדובר בתביעה מורכבת ונדירה בנוף המשפטי, בה נתבע בעל תפקיד קודם שמונה על ידי בימ"ש בשל […]

תקציר החלטה – ערר ארנונה סטודיו לאמנים

החלטה לחלק את הנכס למספר שימושים הנכס משמש הלכה למעשה מספר מחזיקי משנה החולקים אותו ביניהם ופועלים בתוכו כל אחד בתחומו הפיסי והמקצועי. חלוקה זו מאפשרת להם לחלוק ביניהם את דמי השכירות ואת היתר העלויות. לצורך הכרעתנו מצאנו כי יש צורך לחלק את הנכס לחלקיו, לדון בכל אחד ואחד מהם לסווגו בצורה הנכונה ואז לסכם […]

תקציר החלטה ערר חנות תחנה מרכזית חדשה

דיון בטענת נכס שאינו ראוי לשימוש ובטענת איני מחזיק הנה נדרשים אנו שוב להכריע בערר נוסף מתוך השורה המתארכת של עררים בעניין "חנות" שנרכשה לפני עשרות שנים במתחם התחנה המרכזית בתל אביב הנמצאת ברח' לוינסקי 108. אמרנו ונשוב ונאמר, על אף שהעורר כמו עוררים אחרים וסיפוריהם הקשים באים והולכים בפנינו, אין התדירות מקהה את עצמת […]

דילוג לתוכן

    צור איתנו קשר:    צרפו מסמך לבחירתכם: