הוצאת רישיון עסק לפי תקנות רישוי עסקים

הוצאת רישיון עסק: הנחיות לפי תקנות רישוי עסקים

איך מגישים בקשה להוצאת רישיון עסק ומה לצרף לה?

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000, קובעות כיצד צריך להגיש בקשה לרישיון עסק, אילו מסמכים יש לצרף ומה המועדים שיש לגופים השונים לתת תשובתם לבקשה.

 • לבקשה לרישיון עסק צריך לצרף: תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק.
  כל אחד ממסמכים אלה כפוף להוראות בפרק ה' לתקנות. למשל – נקבע שם ש"תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות הענין", ש"מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם, לדעתם, נחוץ כך בנסיבות הענין", ש"תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן; תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר" וכיו"ב.

כדאי לדעת: ישנן חברות פרטיות המציעות ליווי בהכנת המסמכים עבור הבקשה לרישיון עסק ובביקורות מטעם הגורמים המאשרים. הכוונה מקצועית ע"י מומחים בתהליך יכולה לחסוך עלויות וזמן שכן היא מפחיתה את הצורך בתיקונים. למשרדנו היכרות עם מגוון ספקים רלוונטיים. אם דרוש לך סיוע בהגשת המסמכים לרישיון העסק, ניתן לפנות אלינו ואנו נדאג להמליץ על ספק רלוונטי לצרשלך ושל העסק שלך.

 • כל אלו צריכים להיחתם ע"י בעל מקצוע מוסמך שהוא מהנדס בניין אזרחי או אדריכל רישוי שרשומים בפנקסים הרלוונטיים.
  אלו בודקים את התוכנית ההנדסית מבחינת התאמתה להנחיות ועמידתה בדרישות התכנוניות של גופי הרישוי כגון: משרד הבריאות, אגף התנועה העירוני, תאגיד המים המקומי, דרישות נגישות, בטיחות וכיו"ב. כשיתקבל הרישיון מסמכים אלו יהוו חלק בלתי-נפרד ממנו.
 • אם מדובר בעסק "עתיר סיכון" יהיה צורך לציין זאת בתכנית.
  עסק "עתיר סיכון" הוא עסק כגון מועדון, דיסקוטק, פאב, דאנס בר, אולם שמחות, מסעדות, בית מלון, בית קולנוע, תיאטרון, קניון, אצטדיון, אולם ספורט, עסקי דלק ואנרגיה, חניונים תת קרקעיים, בריכות שחיה ועוד. עסקים אלו יצטרכו לשלב בתוכנית גם תכנית בטיחות חתומה ע"י מהנדס בטיחות.

התקנות מתייחסות גם לנושאים אחרים כגון: מפרטים אחידים, חידוש רישיון, העברת בעלות בעסק ועוד.

כמו צו רישוי עסקים גם תקנות רישוי עסקים עוברות שינויים לעתים קרובות. למשל – במרץ האחרון פורסם תיקון מס' 2 ובו חלק מהעסקים קיבלו פטור מהגשת המסמכים או חלק מהם. תיקון זה הפך לתוספת א' בתקנות ושם פורסמה טבלה המחלקת את הפטורים לפי מספרי הפריטים המופיעים בטור א' בצו ולא לפי שמות העסקים.

כאשר ממלאים טופס בקשה לרישיון עסק, יש לצרף אליו:

 • 3 גרמושקות של העסק
 • היתר בניה
 • טופס 4
 • חוזה שכירות
 • ייפוי כח מבעלי העסק
 • צילום תעודת זהות
 • צילום מרשם החברות
 • סכום האגרה לתשלום עבור כל פריט

הליך הוצאת רישיון העסק הוא סבוך, איטי ולעתים מתסכל. 

בעוד שמשרדנו איננו מטפל בהיבט הפרוצדוראלי של ההליך ישנן חברות פרטיות שמציעות שירותי ליווי מסוג זה, החל מהגשת הבקשה עובר בהכנת המסמכים הנדרשים וכלה בליווי במסגרת ביקורות מטעם הגורמים המאשרים.

הסיוע בהכנת מפה מצבית, תכנית עסק, תרשים סביבה ועוד יכול לחסוך אלפי שקלים למגיש הבקשה, שכן הצורך בתיקונים יקטן גם הוא. 

חברות אלו מלוות ברוב המקרים ע"י מומחים כגון אדריכלים, תברואנים ועוד.

למשרדנו יש היכרות עם מגוון רחב של ספקים רלוונטיים, משכך ככל שעולה לך הצורך בסיוע שכזה ניתן לפנות אלינו ואנו נדאג להמליץ על ספק רלוונטי עבור הצרכים שלך ושל העסק שלך.

תהליך הוצאת רישיון עסק

את תהליך הוצאת רישיון עסק מרכזת מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית. המחלקה מספקת הנחיות כיצד להגיש את הבקשה, גובה תשלום עבור אגרה, מפנה את הבקשה לגורמים הרלוונטיים ואוספת את התייחסותם.

בדיקות מקדמיות ואיסוף מידע

הוצאת רישיון עסק הוא הליך יקר ואין התחייבות שיסתיים בקבלת רישיון, לכן חשוב מאוד לבצע בדיקות מקדמיות לפני שחותמים על הסכם שכירות, משפצים את הנכס, רוכשים ציוד ובכלל משקיעים הוצאות גבוהות בפתיחה ופרסום העסק.

תחילה יש לפנות לאגף רישוי עסקים בעירייה ולקבל מידע אם העסק טעון רישוי. אם העסק טעון רישיון עסק, יינתנו הנחיות להגשת בקשה לרישיון עסק.

עו"ד רשויות מקומיות - תביעות נגד עיריות

אם נמסר שאין צורך בהוצאת רישיון עבור העסק מומלץ לבקש הודעה זו בכתב.

למשרדנו הגיעו מקרים בהם בעלי עסק הסתמכו על קביעה שכזו ולאחר מכן מנהל המחלקה חזר בו ודרש הוצאת רישיון.

חוות דעת מקדמית

לאחר שמוגשת בקשה לרישיון ישנה אפשרות לבקש חוות דעת מקדמית. את הבקשה ניתן להגיש לרשות הרישוי או לגוף הרישוי שמבוקש ממנו המידע בקשה למידע מקדמי ויש להם 30 יום לתת תשובה.

מטרתה של חוות הדעת המקדמית היא לאפשר לבעל העסק לקבל מידע אם קבלת רישיון העסק היא אפשרית במקום ובתנאים בהם הוא רוצה לפתוח את עסקו. למשל עסק למזון שרוצה לדעת מבעוד מועד אם יקבל את אישורו של משרד הבריאות.

במקרה כזה, ההמלצה שלנו היא לקחת חוות דעת מקדמית מגורם פרטי שמכיר את נהלי משרד הבריאות ועבד שם בעבר. חוות דעת כזו יכולה לחסוך הרבה מאד זמן וכסף, שכן היא נותנת עוד לפני הכניסה לתהליך אפשרות לגלות ממצאים שעלולים להכשיל את קבלת רישיון העסק.

את חוות הדעת המקדמית ניתן לצרף לבקשה לרישיון עסק יחד עם חוות דעת של איש מקצוע שיאשר שהבקשה תואמת את תנאי חוות הדעת המקדמית.

נגישות

בהתאם לחוק הנגישות, לשם קבלת היתר זמני או רישיון עסק או חידושם יש לעמוד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו. לכן, על בעל העסק להגיש חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ושל מורשה נגישות.


אישור ממחלקת בנייה ירוקה

בשנים האחרונות רשויות מקומיות שונות החלו לחייב בעלי עסקים לעמוד בתקנות בנייה ירוקה בכל בקשה להיתר. מדובר בדרישה סבוכה שכמעט בלתי אפשרי לעסק קיים לעמוד בה, העלולה לעכב משמעותית את הפרוייקט. במקרה שאתם חוששים שתתקלו בדרישה זו, אנו ממליצים לכם לפנות אלינו ונקשר אתכם למומחים שיסייעו לכם בנושא.

אחרי הגשת הבקשה: החלטת רשות הרישוי

לרשות הרישוי יש 21 להחליט אם היא דוחה אותה על הסף. ככל שתחליט שלא לדחות את הבקשה עליה להעביר אותה לגורמים המאשרים. רשות הרישוי יכולה גם להחליט להעביר את הבקשה לאישור גורמים נוספים לגורמים המאשרים כדי לשמור על מטרות החוק, לפי שיקול דעתה.

אם רשות הרישוי החליטה שהיא דוחה את הבקשה על הסף או שהיא זקוקה לפרק זמן נוסף כדי להעביר אותה לגורמים המאשרים – עליה להודיע על כך בהודעה מנומקת לבעל העסק במסגרת אותם 21 יום ממועד שהגיש את הבקשה.

בכל מקרה לרשות יהיו עד 45 יום ממועד הגשת הבקשה כדי להחליט אם לדחות את הבקשה או להעביר אותה לאישור הגורמים המאשרים.

כדאי לדעת! חלק מהעסקים בצו רישוי עסקים פטורים מקבלת אישור מהגורם המאשר.

החלטת הגורמים המאשרים

לאחר העברת בקשה לרישיון עסק או להיתר זמני לידי גורם מאשר יש לו 30 יום להודיע לרשות הרישוי על אחת משתי אפשרויות: 1) שהוא מאשר את הבקשה ואם כן – תחת אילו תנאים או אם שמסרב לבקשה ואם סירב – לנמק בכתב את הסיבה. 2) לפרט תנאים מוקדמים שהמבקש צריך לקיים לצורך קבלת הרישיון או ההיתר הזמני או מסמכים נוספים שדרושים לצורך בדיקת הבקשה.

יחד עם זאת, גורם מאשר יכול להאריך את המועד לתשובתו אם ישנם טעמים מיוחדים לכך ולכל היותר עד ל-60 יום מהיום שקיבל את הבקשה. ככל שיצטרך הארכה נוספת עליו לקבל אישור בכתב מגורם מוסמך במשרדו וגם אז תינתן לכל היותר עד ל-90 יום מהיום בו הועברה הבקשה (ועל-כך עליו גם ליידע את רשות הרישוי).

מגיש בקשה שקיבל דרישה לקיום תנאים מוקדמים צריך להגיש הודעה לגורם המאשר שהתנאים מולאו (ועליו להעביר לרשות הרישוי עותק מהודעתו בצירוף אישור על התאריך בו מסר אותה לגורם המאשר). לאחר קבלת הודעה על הגורם המאשר להודיע לרשות הרישוי תוך 30 יום על אישור או סירוב לבקשה או על תנאים מוקדמים או מסמכים נוספים שנדרשים טרם אישורה.

במקרים בהם גורם מאשר לא השיב במועד רשות הרישוי תודיע על-כך למבקש. בנוסף, תהיה לה סמכות לתת היתר זמני להפעלת העסק כפוף לתנאים בחוק ובתקנות.

ככל שגורם מאשר קיבל לעיונו בקשה לרישיון מלווה בחוות דעת מקדמית בצירוף אישור מאיש מקצוע שהעסק עומד בתנאי חוות הדעת – עליו לתת אישור לרישיון או היתר זמני בתוך 30 יום. לגורם המאושר מותר להחליט, מטעמים מיוחדים שירשמו, שצריך להתנות את מתן הרישיון/ההיתר בתנאים נוספים לאלו שפורטו בחוות הדעת או לקבוע שאישור איש המקצוע לא הניח את דעתו – במקרה שכזה עליו להודיע לרשות הרישוי תוך 30 יום על אישור או סירוב לבקשה או על תנאים מוקדמים או מסמכים נוספים שנדרשים טרם אישורה.

מה קובע את תוקפו של רישיון עסק?

רישיון זמני

לרשות הרישוי יש סמכות לפי סעיף 22 לתקנות רישוי עסקים לתת רישיון עסק בתוקף קצר מזה שקבוע בצו, בתנאי שינתן לפחות לתקופה של שנה.

רישיון שהוא זמני מטבעו

לרשות הרישוי יש סמכות לפי סעיף 23 לתת רישיון עסק בתוקף קצר משנה כשמדובר בעסק שהוא זמני מטבעו (למשל – לאירוע חד-פעמי או למופע קרקס).

רישיון תקופתי

רישיון תקופתי הוא רישיון העסק ה"רגיל" בניגוד למשל להיתר זמני או מזורז. התוקף לרישיון זה אינו נתון לשיקול דעת רחב של הרשות אלא בנסיבות מסוימות.

צו רישוי עסקים מגביל את תקופת תוקף הרישיון לאחת מאלו: שנה, שלוש שנים, חמש שנים, עשר שנים או חמש עשרה שנים. זאת כאשר בצו כל פריט רישוי מוגבל לתקופה המקסימאלית עבור (בטור ו'), למשל עסק לייצור תמרוקים לפי פריט רישוי 1.2א יוכל לקבל רישיון עסק לתקופה של 10 שנים לכל היותר.

לפי לשון התקנות פרק הזמן שיוותר בשנה בה יצא רישיון העסק אינו אמור להיספר כחלק מתוקפו (למשל רישיון שיצא לשלוש שנים ב-1.6.21 אמור להסתיים ב-31.12.24) אולם בפועל הרשויות נוהגות לחשב את התוקף מיום הוצאת הרישיון ולפעמים אפילו ממועד הגשת הבקשה לרישיון העסק.

רישיון לצמיתות

רישיון לצמיתות הוא רישיון שתוקפו בלתי-מוגבל והוא פקע רק כאשר רשות הרישוי החליטה לבטלו. מתחילת שנות האלפיים ישנה מגמה בחקיקה במטרה לצמצם רישיונות מסוג זה עד אשר יוותרו רישיונות תקופתיים בלבד.

לפני שפורסם הצו הנוכחי משנת 2013, במקומו היה בתוקף צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 ובו לא היתה שום התייחסות לתוקפם של רישיונות עסק.

בשנת 2000 חוקקו תקנות רישוי עסקים ובהן נקבע לראשונה שכל רישיון שינתן לפי הצו מ-95 – יהיה רישיון "לצמיתות" זולת העסקים שפורטו בתוספת הראשונה שצורפה לתקנות המקוריות.

בשנת 2012 תוקנו התקנות ובסעיפים 20-21 נקבע, בין היתר, ש:

 • תוקף רישיונות עסק ינתן רק ל-1, 3, 5, 10 או 15 שנים בהתאם למה שנקבע בצו.
 • אם בצו נקבע לפריט רישוי מסוים תוקף של עד 15 שנה ולעסק שכזה יש כבר רישיון לצמיתות שניתן לפני יום 30.12.18* – אותו רישיון יוותר רישיון לצמיתות.
 • אם בצו נקבע לפריט רישוי מסוים תוקף על פחות מ-15 שנה – תוקף הרישיון לצמיתות יקוצר לפרק הזמן המפורט בטור ו' שבצו.

*התיקון משנת 2012 היה אמור לחול על עסקים לגביהם פורסם מפרט אחיד. אולם בשנת 2018 יצא תיקון לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע"ט-2018 ובו נקבע שתוקף הרישיונות האמור בצו רישוי עסקים יחול על כל רישיונות העסק, גם אלו שניתנו לפריטים שלא פורסמו לגביהם מפרטים אחידים.


אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

 1. מתי צריך להגיש בקשת חידוש רישיון עסק
 2. ניהול עסק ללא רישיון - עסקי חסה
 3. רישיון עסק
הערה - מסמך זה הינו מהווה מידע כללי בלבד ואינו יכול להחליף ייעוץ משפטי.
דילוג לתוכן

  צור איתנו קשר:  צרפו מסמך לבחירתכם: