הלכה מחייבת: אין מקום לקבל עמדת נתבע פוטנציאלי בבקשת אישור להגשת התביעה נגדו

משרדנו גאה להיות חלק מהיסודות לבניית הלכה מחייבת של ביהמ"ש העליון. משרד נועה טלבי ושות' מייצג את עו"ד איתן ארז בתפקידו כמפרק קלרין טבריה חברה לבניין בע"מ (בפירוק), בתביעה כספית כנגד מפרקה הקודם של קלרין טבריה, עו"ד יעקב כהן. מדובר בתביעה מורכבת ונדירה בנוף המשפטי, בה נתבע בעל תפקיד קודם שמונה על ידי בימ"ש בשל האופן בו ניהל את הליך הפירוק.

לצורך הגשת תביעה שכזו, ראשית היה על התובע לבקש במסגרת תיק הפירוק של החברה, אישור להגישה מבית המשפט של פירוק.מעט לאחר שהוגשה התביעה, הגיש הנתבע, עו"ד כהן, בקשה למחיקתה בטענה שלא הייתה לו הזדמנות להביע עמדתו טרם אושר לתובע להגיש את התביעה נגדו. התנגדות זו נדחתה על ידי ביהמ"ש המחוזי בת"א ועו"ד כהן הגיש ערעור לפני ביהמ"ש העליון (רע"א 380/14 עו"ד יעקב כהן נ' עו"ד איתן ארז).

הלכה מחייבת: אין מקום לקבל עמדת נתבע פוטנציאלי בבקשת אישור להגשת התביעה נגדו

בהחלטה מיום 6.6.14 קבע כב' השופט נעם סולברג, בשבתו כדן יחיד, שאין מקום לקבל עמדת נתבע פוטנציאלי בשלב בקשת אישור להגשת התביעה נגדו. קביעה חשובה זו אוזכרה באקדמיה, לרבות במהדורה החדשה של הספר "פירוק חברות" מטעם המלומדת פרופ' ציפורה כהן (מהדורה שנייה, התשע"ו-2016 כרך ב', עמ' 935-936), אשר עוד במהדורתו הקודמת הפך לאורים ותומים בתחום זה.

לאחרונה גם ביהמ"ש העליון הכיר בחשיבותה של החלטה זו וקבע פה-אחד, בהרכב של שלושה שופטים, כי אין לנתבע פוטנציאלי מעמד בהליך שכזה (ע"א 8481/14 אפרידר, החברה ולפיתוח ישראל בע"מ נ' עו"ד אביב פריצקי ואח'). משרדנו גאה להיות חלק מהיסודות לבניית ההלכה המחייבת החדשה.

משמעות ההחלטה

חשיבות הסדרת תחום הפירוקים הינה עליונה לאינטרס הציבורי. על אחת כמה וכמה כשמדובר בהטלת אחריות למעשי בעלי תפקידים אשר מינויים כיד-ימינו של ביהמ"ש מקנה להם כוח וסמכויות מעבר לאלו של מנהלי חברה רגילים. מדובר בהחלטה המבהירה ומחדדת את גבולות הצדדים בשלב ראשוני של הליך תביעה נגד בעל תפקיד ובכך היא מונעת משיכת זמנים מיותרת ויצירת עומס על הערכאות השיפוטיות השונות.

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

הלכת בית משפט עליון: ניתן לתת פטור "זמני" מתשלום אגרה

הרקע להלכה המחייבת קלרין טבריה ומפרקה – עו"ד איתן ארז, מיוצגים ע"י משרד עו"ד נועה טלבי ושות' בהליך להגשת תביעה נגד מפרקה הקודם של החברה – עו"ד יעקב כהן, בגין ניהול כספי לקוי של קופת הפירוק משך תקופת כהונתו. הליך פירוקה של קלרין טבריה נסב בעיקר סביב סיום בנייתו של מיזם של דירות נופש בשם […]

תקציר החלטה – ערר ארנונה סטודיו לאמנים

החלטה לחלק את הנכס למספר שימושים הנכס משמש הלכה למעשה מספר מחזיקי משנה החולקים אותו ביניהם ופועלים בתוכו כל אחד בתחומו הפיסי והמקצועי. חלוקה זו מאפשרת להם לחלוק ביניהם את דמי השכירות ואת היתר העלויות. לצורך הכרעתנו מצאנו כי יש צורך לחלק את הנכס לחלקיו, לדון בכל אחד ואחד מהם לסווגו בצורה הנכונה ואז לסכם […]

תקציר החלטה ערר חנות תחנה מרכזית חדשה

דיון בטענת נכס שאינו ראוי לשימוש ובטענת איני מחזיק הנה נדרשים אנו שוב להכריע בערר נוסף מתוך השורה המתארכת של עררים בעניין "חנות" שנרכשה לפני עשרות שנים במתחם התחנה המרכזית בתל אביב הנמצאת ברח' לוינסקי 108. אמרנו ונשוב ונאמר, על אף שהעורר כמו עוררים אחרים וסיפוריהם הקשים באים והולכים בפנינו, אין התדירות מקהה את עצמת […]

דילוג לתוכן

    צור איתנו קשר:    צרפו מסמך לבחירתכם: