צו קיום צוואה

צו קיום צוואה

המידע המופיע בדף זה הוא בחזקת שירות לציבור. משרדנו איננו מייצג בתחומים אלו.

צו קיום צוואה הוא צו בעל תוקף של פסק דין המסדיר את חלוקת עיזבונו של נפטר עפ"י צוואתו. לא ניתן לתבוע זכות בעיזבון של אדם שנפטר ללא הוצאת צו קיום צוואה.

כאשר אדם שנפטר הותיר אחריו צוואה לעניין עיזבונו יש להסדיר את עניין העיזבון באמצעות הגשת בקשה לצו קיום צוואה.

מי יכול להגיש צו קיום צוואה?

על מנת לקבל צו קיום צוואה צריך מי מבין היורשים המוזכר בצוואה או כל אדם אחר שיש לו עניין בקיום הצוואה להגיש בקשה לצו קיום צוואה, כאשר המטרה היא לקבל בסוף התהליך צו קיום צוואה המאשר את נוסח צוואת המוריש (שתצורף לצו) ומקנה לה תוקף של פסק דין.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון

 • כמו בקשה לצו ירושה, גם בקשה לצו קיום צוואה ניתן להגיש בקשה בקלות יחסית באופן מקוון לרשם לענייני ירושה וגם במקרה זה תוענק הנחה של 15% מגובה האגרה.
 • הגשה מקוונת של בקשה לצו קיום צוואה נעשית באמצעות מילוי פרטיו של הנפטר, פרטי מבקש הבקשה ופרטי יתר היורשים עפ"י הצוואה על גבי טופס מקוון.
 • לטופס המקוון של בקשה לצו קיום צוואה יש לצרף מסמכים סרוקים כגון צוואת המוריש, תעודת פטירה של המוריש, תעודת פטירה של כל יורש אחר שנפטר ורישיון רכב (אם היה רכב בבעלות המוריש).
 • היה ומי מבין היורשים יבקש לוותר על חלקו בעיזבון, יהיה על מבקש הבקשה לצרף גם תצהיר של אותו יורש לפיו הוא מבקש לוותר על חלקו ולהסתלק מהעיזבון. על תצהיר ההסתלקות כאמור להיחתם מול עורך דין אשר יאמת את זהות החותם.
 • בגוף טופס הבקשה יהיה על מבקש הבקשה להצהיר כי הוא יידע את יתר היורשים אודות הגשת הבקשה.
 • לאחר מילוי הטופס המקוון של בקשה לצו קיום צוואה וצירוף המסמכים הרלבנטיים, על מבקש הבקשה לשמור ולהדפיס את הטופס ולחתום על מול עורך דין שיאמת את זהות החותם. את הטופס החתום והמאומת יש לסרוק ולצרף לבקשה המקוונת.
 • בסיום צירוף הטופס החתום יש לשלם (באמצעות כרטיס אשראי בלבד) אגרה בגין הגשת בקשה לצו קיום צוואה וכן אגרה בגין פרסום בקשה לצו קיום צוואה בעיתון יומי. בקבלת אישור אודות תשלום האגרות מסתיים הליך הגשת בקשה לצו קיום צוואה.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה שלא באופן מקוון

בדומה להגשת בקשה לצו ירושה, גם בקשה לצו קיום צוואה ניתן גם להגיש שלא באופן מקוון. על המבקש:

 • למלא טופס בקשה לצו קיום צוואה בכתב ועל המסמכים שהוא מצרף לבקשה להיות מקוריים או "נאמנים למקור", כאשר על עותק אחד של הצוואה חייב להיות מקורי.
 • את הבקשה הידנית יש להגיש ב-4 עותקים (מקור ו-3 העתקים) במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז בו היה מקום מושבו של הנפטר, בצירוף שתי אסמכתאות לתשלום האגרה- אגרת בקשה לצו קיום צוואה ואגרת פרסום הבקשה.
 • תשלומים אלה ניתן לבצע בשרת התשלומים באינטרנט או באמצעות שוברי תשלום אותם יש לקבל ממשרדי הרשם לענייני ירושה ולשלמם בבנק הדואר. ניתן גם לבצע הפקדה בבנק הדואר למספרי החשבון המפורטים באתר משרד המשפטים  ולצרף אישור אודות ההפקדה. כמו כן, ניתן לפנות ללשכות הרשם לענייני ירושה בדואר, בפקס, במייל או טלפונית ושוברי התשלום יישלחו לכתובת המבוקשת.

השלבים לאחר הגשת הצו

בקשה לצו קיום צוואה שהוגשה לרשם לענייני ירושה תיבחן ע"י המזכירות, ישלל קיומה של צוואה מאוחרת יותר שייתכן והופקדה אצל הרשם לענייני ירושה, והבקשה תפורסם בתוך מס' ימים בודדים בעיתון יומי . מטרת הפרסום היא יידוע הציבור על מנת שכל אדם בעל עניין המתנגד לבקשה לצו קיום צוואה יוכל לעשות כן ע"י פניה לבית המשפט עד 14 ימים ממועד פרסום המודעה או עד למועד אחר שנקבע ע"י הרשם לענייני ירושה.

במקביל לפרסום המודעה יישלח העתק מהבקשה לצו קיום צוואה לאפוטרופוס הכללי על מנת שיתן תגובתו לבקשה.

היה ולא תוגש כל התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה והאפוטרופוס הכללי יודיע כי אין לו עניין בבקשה, יונפק צו קיום צוואה ע"י הרשם לענייני ירושה.

משך הזמן מרגע הגשת בקשה לצו קיום צוואה ועד למתן צו קיום צוואה אורך בין 30 ימים ל-6 חודשים. פרק הזמן תלוי בעומס העבודה במשרדי הרשם לענייני ירושה, בכך שלא חסרו מסמכים בבקשה ובהנחה שלא הוגשה התנגדות לבקשה.

האם כדאי לפנות לבד או להעזר בעורך דין לענייני צוואות?

כעקרון אין צורך להיות בעל מקצוע על מנת להבין ולפעול לפי הפרוצדורה הנדרשת להוצאת הצו. בין אם זה באמצעות הגעה פיזית למשרדי הרשם או באמצעות שימוש באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, הרשויות מנסות לאפשר לאזרח לפנות אליהן באופן עצמאי. יחד עם זאת, אין ספק שניהול ההליך דורש זמן, מוטיבציה ורצון לפעול באופן ישיר מול משרדי הממשלה. לעתים, ימצא הפונה כי המושגים המשפטיים ואופיו של השירות הציבורי מהווים קושי כשלעצמם.

אנו מכירים בכך שלא כל אדם ירצה לקחת את המושכות לידיו, ובטח שלא אלו אשר שרויים בתקופת אבל עקב אובדן של קרוב. פנייה אל עו"ד לענייני צוואות לצורך הוצאת צווים כגון אלו תאפשר את קבלתם בדרך היעילה והמדויקת ביותר, וזאת על מנת להקל על המשפחה או הפונה באופן המירבי.

המידע המופיע בדף זה הוא בחזקת שירות לציבור. משרדנו איננו מייצג בתחומים אלו.

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

 1. בקשה לצו ירושה מקוון
 2. צוואה: סוגי צוואות
הערה - מסמך זה הינו מהווה מידע כללי בלבד ואינו יכול להחליף ייעוץ משפטי.
דילוג לתוכן

  צור איתנו קשר:  צרפו מסמך לבחירתכם: