הנחות ארנונה לתעשייה

סיווג ארנונה תעשייה

התעשייה בישראל היא חלק חשוב ומהותי מהכלכלה והתעסוקה הישראלית והתוצרת שלה משמשת מפעלים וחברות ברחבי הגלובוס. על מנת להקל על מפעלי תעשייה ולתמרץ את פעילותם החיונית, המחוקק החליט להעניק למפעלי תעשייה סיווג ארנונה תעשייה בתעריף נמוך בכ-50%.

סיווג זה קיים ברוב העיריות והמועצות האזוריות והמקומיות בישראל. למרות זאת, כאשר מנהלי המפעלים מגיעים לרשות המקומית בבקשה לקבל את סיווג הארנונה המגיע להם, לתדהמתם רבים מהם נתקלים בדחייה אוטומטית. בשלב זה מתחיל מסע ייסורים בו הם נדרשים להוכיח את מאפייני פעילותם, להגיש מסמכים, להגיע לדיונים ולקיים סיורים במפעל. גם בסיום המסע המפרך הזה, הם לא תמיד מקבלים את סיווג "תעשיה" לכל שטח המפעל ונדרשים לשלם את התעריפים הגבוהים ביותר בצו הארנונה על חלקים ניכרים מהשטח.

למה הרשויות מקשות על קבלת סיווג ארנונה תעשייה?

אזור תעשייה מטבעו הוא אזור שלעיתים דורש השקעה גבוהה מצד הרשות המקומית: האוויר מזוהם יותר, הרעש גדול, הכבישים נשחקים, כלי רכב כבדים מעמיסים על התשתית התחבורתית ועוד. למרבה האירוניה על אף העלות הגבוהה המושתת על הרשות המקומית בתחזוקת אזורי התעשייה, מפעלי התעשייה משלמים תעריף נמוך.

סיווג תעשייה בארנונה הוא סיווג נמוך יחסית בצו הארנונה ובדרך כלל עומד על כ-50% מגובה התעריף המקסימלי הניתן לנכסים מסחריים. לכן גישת הרשויות המקומיות היא לנסות ולהפחית את מספר הנכסים, השטחים או המפעלים הזכאים לסיווג זה.

הניסיון לאזן בין העלויות הגבוהות לבין ההכנסות הנמוכות מארנונה יוצר מתח מתמיד בין האינטרס של הרשות המקומית לאינטרס של מפעלי התעשייה. הדרכים להגדיל את הכנסות הרשויות מגוונות וסביר להניח שכמעט כל מנהל מפעל תעשייה נתקל באחת מהן:

 • שומות ארנונה גבוהות יותר לאחר ביצוע מדידה בשטח
 • חיובי ארנונה גבוהים יותר בטענה שלא מדובר בעשייה יצרנית
 • הגדרת מפעל רב תכליתי

בשנים האחרונות נוספה שיטה חדשה של תתי סיווגים יצירתיים שיוזמות הרשויות המקומיות והם מושתים על מפעלי תעשייה קיימים. כך לדוגמה עיריית אשדוד קבעה תת סיווג חדש ומיוחד למפעלי חומ"ס שהוא יקר ב-15% מחיוב תעשייה רגיל.

סיווג מתקן רב-תכליתי: נוח לרשויות, יקר למפעלים

עם השנים החלו הרשויות לחלק נכסים של מפעלי תעשייה לתתי-אזורים שונים על-מנת לסווג אותם בסיווגים יקרים יותר כגון: משרדים, חניות, מחסנים, אזורי פריקה וטעינה, אזורי אריזה, אזורי קירור והקפאה וכיו"ב.

לפי דיני הארנונה, סיווג של נכס יקבע לפי השימוש בפועל. הרשויות המקומיות משתמשות בעובדה זו באופן שישרת אותן וטוענות שיש הצדקה לחלק מפעל תעשיה למתקן רב-תכליתי לפי השימוש הנעשה בו בפועל.

ההגדרה של "מתקן רב-תכליתי" מתארת נכס שיש לו שימושים נוספים מעבר לשימוש העיקרי. מפעל שיש בשטחו שטחים שאינם משמשים אך ורק לייצור עלול להיות מחויב בתור מתקן רב תכליתי כך האזור שיחויב בארנונה בסיווג תעשייה יקטן ושאר החלקים יפוצלו לסיווגים שונים יקרים יותר. למשל משרדים או אזורי אחסון בתחומי המפעל שלכאורה אינם משמשים לפעולות הייצור יקבלו סיווג של "משרדים, שירותים ומסחר", אחד התעריפים הגבוהים ביותר בארנונה.

לרוב החלוקה למתקן רב תכליתי תייקר את הארנונה שישלם העסק. עם זאת, נציין כי לפעמים האינטרס של העסק הוא שיתייחסו אליו כמתקן רב-תכליתי כיוון שהפעילות העיקרית שלו מחויבת בתעריף גבוה (למשל סופרמרקטים שרוצים להפריד את סיווג המחסנים שלהם).

הפסיקה בדיני ארנונה קבעה שחלוקה מאולצת של נכס למתקן רב-תכליתי אינה מקובלת, וכדי לחייב מפעל תעשיה כאילו היה מפעל רב תכליתי יש להראות הצדקה ממשית לכך. מדובר על דקויות הדורשות מיומנות גבוהה בדיני ארנונה והתעדכנות מתמדת בחידושי הפסיקה בתחום. על מפעל תעשייה שמעוניין לנהל הליך בסוגיות אלה מוטלת החובה לוודא שהוא מיוצג על ידי עורך דין המתמחה בארנונה ולא עוסק בתחום זה כלאחר יד.

הפחתת ארנונה למפעלים – גורמים משפיעים:

חשוב לדעת כי סיווג תעשייה לא ניתן אוטומטית למפעלי תעשייה. למעשה, במקרה בו בעל מפעל רוצה לקבל הפחתת ארנונה למפעלים עליו לפעול באופן אקטיבי כדי לנסות להשיגו, ולבחון על אילו שטחים הוא מחויב וכיצד הוא מחויב בגינם. לרשותו עומד פרק זמן מוגבל לביצוע הפעולה, ועל מפעל תעשייה המעוניין בהפחתת ארנונה להגיש השגה בשלושת החודשים הראשונים של שנת המס כדי לנסות ולקבלו.

חישוב ארנונה מושפע משני פרמטרים עיקריים: גודל השטח וסיווג הנכס. חיוב הארנונה על מפעל מצטבר לכדי הוצאה משמעותית ולכן כדאי לבחון האם קיימת אפשרות להוזיל את החיוב בכל אחד משני הפרמטרים הללו.

הפחתת ארנונה על רקע גודל השטח:

טעות נפוצה היא לחשוב שהסיווג הטוב ביותר עבור מפעל תעשייה הוא סיווג ארנונה "תעשייה" לכלל השטח, כיוון שגם בסיווג תעשייה יש מקום לחיסכון בעשרות אחוזים בחיובי הארנונה.

בשטח המפעל ישנם אזורי פעילות שונים כגון: אזורי ייצור, מחסני חומרי גלם ומחסני סחורה, שטחי חניה למשאיות, חדרי אוכל לעובדים, אזורי מנהלה וכיו"ב. כל אזור פעילות משויך לשימוש שונה בצו הארנונה.

מודד מוסמך בליווי עורך דין מקצועי לארנונה, ידעו לשייך חלק מהשטחים לסיווגים בתעריפים נמוכים יותר הקיימים בצו הארנונה המקומי. למשל, כמעט לכל מפעל ישנם שטחים נרחבים המשמשים אזורי גישה, פריקה וטעינה, חניית כלי רכב כבדים וכדומה. סיווג אופציונאלי מתאים לשימושים כגון אלו הוא "קרקע תפוסה" שהוא החיוב המינימלי הקבוע בצו הארנונה ועומד לרוב על שקלים בודדים למ"ר לשנה. זהו סיווג זול במיוחד שיפחית את חיוב הארנונה משמעותית.

כדאי לבדוק אם המפעל מחויב בגין שטחים ציבוריים כגון: גגות, חניונים או אם ישנה שגיאה במדידת השטח. ככלל, מדידת שטח המפעל על ידי הרשות המקומית צריכה להבדק אל מול מדידת השטח מטעם המפעל כדי לבדוק היא נכונה ומדויקת משום שהחיוב מושפע ממנה, והאם ניתן לצמצם את הפערים לטובת המפעל. המשמעות היא חסכון פוטנציאלי אדיר בחיובי הארנונה השנתיים.

הפחתת ארנונה על רקע שינוי סיווג:

סיווג תעשייה בארנונה לא מוענק בקלות. מפעל התעשייה יצטרך להוכיח שהוא עומד במספר תנאים מצטברים כדי למנוע מצב שבו הגשת בקשה לשינוי סיווג ארנונה לתעשייה תיפסל על ידי מנהל הארנונה.

המפעל צריך להוכיח שהוא עוסק בעיקר בפעילות ייצורית (בניגוד לשיווק ומכירה למשל) כדי להיות זכאי להנחה. אם הפעילות נחלקת בין ייצור לאפיקים אחרים ההגדרה לא תחול עליהם. בנוסף על החברה להוכיח כי מוצריה נועדו לשימוש הציבור הרחב, ולא לייצור על פי הזמנה בלבד, וכי קיים תוצר ממשי לפעילותה המביא להשבחת הערך הכלכלי של טובין.

במקרה של דחיית בקשה לסיווג תעשייה על ידי מנהל הארנונה ברשות המקומית, יש להגיש ערר לוועדת הערר לענייני ארנונה, וזו עלולה להשתמש בנתונים שאותם הגיש המפעל בתום לב, על מנת להוכיח כי הוא אינו ראוי לסיווג זה וכעילה לחייב אותו בסיווג יקר יותר (לדוגמה – סיווג מסחרי כלשהו).

כדי להתחמק מהמוקשים הרבים הפזורים בשדה הארנונה הישראלי ולהגיש בקשה אפקטיבית התואמת את הקריטריונים שנקבעו בפסקי דין מבתי משפט שדנו בבקשות של מפעלי תעשייה, הכרחי לעבור את התהליך בליווי עורך דין מיסוי מוניציפאלי.

לוחות זמנים להגשת השגה

אם אתה מפעל תעשייה וקיבלת הודעה על תיקון שומה, עליך לפעול בהקדם האפשרי היות שעומדים לרשותך 90 ימים בלבד להגשת השגה. חשוב לזכור שהקפדה על עמידה בזמנים היא קריטית ולרוב לא תתאפשר הגשת השגה לאחר חלוף המועד. במידה שההשגה תדחה, כדאי לערער על החלטת הרשות באמצעות הגשת ערר לוועדת ארנונה או אף עתירה לבית משפט לעניינים מנהליים בעת הצורך.

ארנונה לתעשייה במשרד עו"ד נועה טלבי

משרד עורכות דין נועה טלבי הוא משרד מדורג Dun's 100 ו-BDI בתחום מיסוי מוניציפלי. המשרד עוסק בתחומי ארנונה, רשויות מקומיות, רישוי עסקים, משפט מנהלי, היטלים ותכנון ובניה, ומציע ללקוחות מתחום התעשייה שירותים מקיפים לכל בעיותיהם מול הרשות המקומית.

בתחום הפחתת ארנונה למפעלים יש חשיבות גם לייעוץ מקדים, עם או לפני הכניסה לנכס בו אמורה להתבצע הפעילות. עם מעבר המפעל למיקום חדש רצוי ליצור קשר עם עו"ד ארנונה כדי לקבל ייעוץ שיגדיל את הסיכויים לקבל חיובי ארנונה נמוכים ככל האפשר.

לצוות המשרד ניסיון רב בתחום הארנונה העסקית וידע ייחודי שנצבר בעבודה בתור תובעות עירוניות ויועצות משפטיות לוועדות ערר. כאשר נדרשת פעולת המשך כגון הגשת ערר או עתירה מנהלית ניסיוננו מאפשר לנו לעשות זאת במהירות וביעילות.

לוגו דירוג BDI לשנת 2020
לוגו דירוג Duns 100 - דנס 100 לשנת 2021

על מנת שנוכל להתייחס לפנייתך באופן המקצועי ביותר, נשמח אם יצורף אליה דוגמה לחשבון ארנונה קיים, הודעה על חיוב ארנונה או מכתב ההודעה מהרשות המקומית עליו ברצונך לערער.


אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

 1. תיקון 110 לחוק התכנון והבניה
 2. NIMBY למפעלי תעשייה ומטמנות
 3. מרלו"ג - ארנונה
 4. חיובי ארנונה למפעלי תעשייה
 5. ביטול רישיון עסק למפעלי תעשייה - NIMBY
 6. הנחות ארנונה לעסקים
דילוג לתוכן

  צור איתנו קשר:  צרפו מסמך לבחירתכם: