הגשת השגה על ארנונה

השגה על ארנונה – דוגמא לניסוח מכתב בקשה להנחה בארנונה

הערכות לכתיבת השגה על שומת ארנונה

לפני שמתחילים לכתוב השגה על ארנונה מומלץ להכנס לאתר העירייה ולחפש את צו הארנונה לשנה הנוכחית. אם הוא עדיין לא פורסם, מומלץ לחפש את טיוטת הצו וכן להעיף מבט בצו של השנה החולפת. יש לחפש את הסיווג המתאים לעסק שלנו ולבדוק מה התעריף שנקבע לסיווג זה.

יש לבדוק את ההתאמה בין השטח בו מחזיקים בפועל, לבין השטח המחויב בחשבון. כאן יש לשים לב היטב- לעיתים, עקב חלוקה לסיווגים שונים או שטחים נפרדים, עסקים מקבלים חשבונות ארנונה נפרדים עבור אותו העסק. אם בהשגה לא ייכתבו כל מספרי חשבונות הארנונה המשויכים לשטח הם לא יכללו בבקשה ולא ניתן יהיה להפחית את החיוב בגינם לאותה השנה.

איך כותבים השגות בארנונה?

השגה על ארנונה היא למעשה נוסח של מכתב רשמי לבקשת הנחה או שינוי סיווג, המופנה למנהל הארנונה של הרשות המקומית. למכתב זה מאפיינים ספציפיים הן בצורתו והן בתוכנו.

 1. כותרת המכתב

  בכותרת המכתב יש לציין שמדובר בהשגה על שומת נכס מספר ____ המצוי בכתובת ____ חשבון ארנונה _____. את הפרטים המלאים על הנכס ניתן למצוא בחשבון הארנונה האחרון שקיבלתם בגין הנכס. מספר חשבון הארנונה לעתים נקרא “מספר משלם". בגוף המכתב/ההשגה יש לספק את ההסבר שבגינו אנו מבקשים לשנות את החיוב שנקבע.

 2. נושא הפניה

  בנושא הפנייה (כותרת המכתב) יש לכתוב שמדובר בהשגה על חיוב ארנונה בגין נכס מספר ____ ולציין את מספרי חשבונות הארנונה אליהם הוא משוייך. אלו האמצעים לזיהוי הנכס על ידי העירייה, ועל כן עליהם להופיע בתחילת ההשגה באופן ברור.

 3. מהות הבקשה

  לאחר מכן, יש להסביר את מהות הבקשה– על מה אנו מגישים השגה על ארנונה? השגה יכולה להיות ממספר סיבות:
  סיווג לא נכון – למשל, אולפן הקלטות או נגרייה המסווגים בסיווג כללי של בניין שאינו למגורים או משרדים.
  שטח הנכס לחיוב– ניתן להשיג על גודל השטח המחויב בארנונה.
  טענת אינני מחזיק–  השגה על זהות המחזיק בנכס,
  ועוד.

כאן חשוב לציין כי מכיוון שהעיריות נוטות לפרשנות צרה ובלתי מתפשרת, ליווי של משרד עורכי דין בכתיבת השגה על ארנונה יכול לסייע משמעותית בהגדלת הסיכוי לקבל את הסיווג הרצוי.

דוגמא נפוצה לכך היא השגה על חיוב ארנונה בבקשה לסיווג כבית תוכנה. כך למשל, חברה שפתחה משחקי רשת תמורת מנוי חודשי אינה נחשבת בית תוכנה על פי צו הארנונה על אף שבסיס הרווחים של החברות שלה הוא המשחק אותו פתחה, אלא המינויים נחשבים לשירות או שיווק, ועל כן בבואה להגיש את הבקשה לקבל סיווג בית תוכנה, ככל הנראה בקשתה תידחה והיא תסווג כעסק למתן שירותים, משמע, התעריף המקסימלי בצו.

מתי ניתן להגיש טופס השגה על ארנונה?

ניתן להגיש את מכתב ההשגה עד 31 למרץ בכל שנה קלנדרית. השגה על חיוב ארנונה היא למעשה הליך ערעור על שומת מס שנתית, ולכן גם אם קיים דיון פתוח בנושא סיווג ארנונה משנה קודמת, ושנה קלנדרית חדשה החלה, צריך להגיש השגה נפרדת על חיוב הארנונה גם בשנה החדשה. כל עסק המעוניין בכך וסובר כי הוא זכאי לכדי הפחתת ארנונה לעסקים או לקבלת סיווג שונה בעל תעריף מופחת, צריך ויכול לבחון את האפשרות להגיש השגה.

אולם יש בכך גם יתרונות. כל שנה פותחת הזדמנות חדשה להגשת השגה על ארנונה גם אם בשנה החולפת חיוב הארנונה לא הופחת. חשוב לציין שבמידה וסיווג הארנונה של העסק שונה באופן חד צדדי על ידי העירייה או במידה והעסק עבר מיקום אזי ניתן להשיג שוב השגה על החיוב החדש גם במהלך השנה הקלנדרית, וזאת תוך 90 ימים מרגע שהודעת השומה החדשה התקבלה בבית העסק.

כיצד ניתן להוכיח כי ההשגה הוגשה בזמן?

כאשר מגישים את ההשגה יש לשמור או את שובר הדואר הרשום שעמה נשלחה, או את אישור המסירה, או להגיש פיזית במשרדי הרשות ולקבל חותמת “נתקבל” עם תאריך. זאת כדי שנוכל להוכיח במידת הצורך שאכן הגשנו את ההשגה במועד.

איחור בהגשת השגה על ארנונה משמעותו שבכל השנה הקרובה נחויב לפי התעריף אותו קבעה הרשות, מבלי יכולת לערער עליו. אם התשובה על ההשגה לא הגיעה תוך 60 ימים ממנהל הארנונה של הרשות, ההשגה נחשבת כאילו התקבלה.

האם כדאי להגיש השגה בארנונה לבד או בליווי עורך דין ארנונה?

כעקרון אין צורך להיות בעל מקצוע על מנת להבין ולפעול לפי הפרוצדורה הנדרשת להגשת ההשגה. אולם היות והטיעונים בהשגה מהווים בסיס לערר הארנונה (השלב הבא) אזי כדאי שגם את שלב ההשגה יערוך עורך דין ארנונה. אם ההשגה נדחתה על ידי מנהל הארנונה ניתן להגיש ערר על ההחלטה, לוועדת הערר לענייני ארנונה. את הליך הערר מומלץ שלא לנהל ללא ליווי מקצועי, שכן הוא בדרך כלל יכלול הגשת תצהירים וקיום דיוני הוכחות.

מה לעשות במקרה בו ההשגה נדחתה?

במידה וקיבלנו מכתב הדוחה את ההשגה נוכל להגיש עליו ערר לוועדת ערר ארנונה באותה רשות מקומית. הערר צריך להיות מוגש תוך 30 יום מקבלת החלטת מנהל הארנונה בהשגה (אשר לעתים גם מכונה “תשובה להשגה.")

בהקשר זה כדאי להעיר כי כאשר מוגש הליך ערר, הצדדים מתבססים על מה שנכתב בהשגה ובהחלטה שנתן מנהל הארנונה. לכן, כדאי לזכור כי בעוד שהגשת השגה על שומת ארנונה היא הליך פשוט מבחינה פרוצדורלית, יש להקפיד על הטיעונים והנימוקים הכתובים בה. תוכן ההשגה משמעותי ביותר וישפיע על הליך הערר העתידי – אם המשיג יחליט לנקוט בו.


אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

 1. בית משפט לעניינים מנהליים
 2. הגשת השגה על ארנונה
 3. עתירה מנהלית
הערה - מסמך זה הינו מידע כללי בלבד ואינו יכול להחליף ייעוץ משפטי
דילוג לתוכן

  צור איתנו קשר:  צרפו מסמך לבחירתכם: