רישיון עסק

רישיון עסק – המדריך המלא לאחר הרפורמה

ניווט מהיר:

מי צריך רישיון עסק?

בישראל ישנם מאות אלפי עסקים אשר מחוייבים בהוצאת רישיונות עסק על-מנת שיוכלו לפעול כדין. על אף זאת, הדרך לדעת אם עסק נדרש בהוצאת רישיון או לא, אינה פשוטה. ככלל עסק אינו צריך רישיון עסק אלא אם כן הוא מנוי ברשימת העסקים אותם מציין צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013.

אך גם הצו עצמו לא תמיד ברור ובעלי עסק רבים מתלבטים האם ליזום בדיקה אם הם מחוייבים ברישיון עסק או האם עצם הפנייה לרשות היא זו שתעורר את הרשות לדרוש מהם רישיון עסק בזמן שאולי יכלו להימנע מההליך הביורוקרטי המסובך.

הבעיה עם חוק רישוי עסקים כיום

על אף מרכזיותו של חוק רישוי עסקים ונגזרותיו, תחום רישוי העסקים בישראל מתנהל באופן בלתי אחיד, כשכל רשות מקומית (עירייה או מועצה) מנהלת מדיניות משלה.

גם הגורמים המאשרים את רישיון העסק, כמו למשל משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, רשות לכיבוי והצלה וכיו"ב, מציבים דרישות שונות במחוזות שונים לעסקים זהים לחלוטין.

לעתים גם הרשות המקומית מתקשה ליישם סטנדרט אחיד לעסקים הפועלים בגבולותיה עקב שלל סיבות שונות כגון: שינויי מדיניות, אילוצים בטיחותיים, קשיים הנובעים מתחום התכנון ובנייה וכיו"ב.

חוסר האחידות בדרישות להוצאת רישיון עסק הביאה למצבים לא סבירים בהם למשל, לרשת מסעדות יש שני סניפים בערים שונות, ולכל אחד מהסניפים הוצבו דרישות שונות כתנאי לרישיון העסק. מצב זה לא מאפשר לעסק לתכנן את הוצאותיו ולוחות הזמנים שלו ומשפיע לרעה על יכולת התכנון, התזרים הכספי, ולעיתים אף על היכולת להתנהל באופן חוקי.

נוסף על כך הביורוקרטיה הכרוכה בהוצאת רישיון עסק ידועה לשמצה, ועסקים המעוניינים בזירוז התהליך המתיש נאלצים לשכור חברות או אנשי מקצוע המסוגלים להקדיש לה את השעות והימים הארוכים הנדרשים לשם כך.


הרפורמה ברישוי עסקים

הממשל הבין שיש ליצור איזון בריא בין המטרות של חוק רישוי עסקים – שמירה על הציבור מפני נזקים בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכדומה-  לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים.

עקב כך, בשנים האחרונות החלה רפורמה ברישוי עסקים, בניסיון להקל על העסקים הלכודים ברשת הביורוקרטית ולאפשר לבעל העסק לצפות מראש למה יידרש (ואת העלויות הכרוכות בכך) כדי להסדיר את רישיונו. הרפורמה כוללת הוצאת מפרטים אחידים: רשימת דרישות קבועה לכל סוג עסק, ברמה הארצית.

למרבה הצער על אף ההחלטה הטובה מתעכב הביצוע, ועד היום אושרו רק  11 מפרטים אחידים מתוך מעל ל-200 פריטי רישוי עסקים המנויים בצו.

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים – מה השתנה?

ב – 18/7/18 סיימה ועדת הפנים של הכנסת סדרת דיונים בהצעת החוק לרישוי דיפרנציאלי ואושר תיקון 34 לחוק רישוי עסקים בקריאה שניה ושלישית במליאה.

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים משמעותי ומחולל שינוי נרחב ומטרתו להקל על עסקים על ידי הפחתת הרגולציה והבירוקרטיה המוטלת על כתפיהם. הוא מכונה "רפורמה" וכדי לבדל אותה מרפורמות קודמות היא קרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי".

אחד מעקרונות הרפורמה הוא עיקרון העידוד הכלכלי. עד היום לא הייתה כל חובה להתחשב בעלות הכלכלית לעסק ולענף כולו בעת שנותני האישור קבעו תנאים לרישיון לעסקים. משמעות השינוי היא כי משרדי הממשלה, מתוקף תפקידם כנותני אישור, יצטרכו לקיים הליך שקוף של קביעת תנאים חדשים לבעלי עסקים, בחינת עלותם ולדווח על כך לוועדה מייעצת.

אם עלות השינויים הנדרשים לענף כולו עולה על סכום של 200 מיליון שקל לשנה, יהיו הדרישות של נותן האישור נתונות לביקורת ולהמלצה של הוועדה המייעצת. נותן האישור אינו חייב לקיים את המלצות הוועדה, אך אם לא קיבל את ההמלצות חובה עליו לפרסם זאת באתר האינטרנט.

עיקרי השינוי של תיקון 34 כוללים 4 אפיקים:

 • הסדרת הליך רישוי העסקים
 • פיקוח ואכיפה
 • תכנון ובניה ונגישות
 • יצירת מסלולי רישוי דיפרנציאלים (=שונים)

הסדרת הליך הרישוי עבור עסקים טעוני רישוי

תהליך הרישוי כולל תתי תהליכים שונים: רישיון חדש, חידוש רישיון, היתר זמני, היתר מזורז ותצהיר, ביטול רישיון ועוד. כל תת-תהליך נבחן ושופר במטרה כוללת להשפיע על התהליך השלם. נבחנו ושונו: לוחות זמנים, תוקף רישיון, רישיון חדש או חידוש, סוג הפריט, נותני האישור בפריט ועוד.

העסקים הנדרשים ברישיון העסק מסווגים לפי 200 סוגים שונים הנקראים "פריטי רישוי" בצו רישוי עסקים. בתיקון 34 נעשו שינויים בצו: נמחקו פריטים כשהמשמעות היא ביטול של 16 סוגי עסקים מהצורך בקבלת רישיון עסק, כגון תחנת מוניות, התקנת אביזרים ברכב, הדברה תברואתית ועוד.

אוחדו סוגי עסקים דומים (חיסכון באגרות רישוי). בנוסף הוארכו משמעותית תקופות הרישוי ל-43 עסקים שונים. למשל:

 • רישיון עסק לדיסקוטק– הוארך משנה ל- 3 שנים
 • רישיון עסק לפאב, בר, קייטרינג- הוארך משנה ל- 5 שנים
 • רישיונות עסק לבריכת שחיה, ג'קוזי, פארק מים, מתקני שעשועים, לונה פארק– הוארכו מ- 3  שנים ל- 5 שנים
 • רישיון עסק למסעדה, בית קפה, מזנון, גן אירועים, בית מלון- הוארך מ3  שנים ל- 10 שנים
 • רישיונות העסק למכון יופי, מספרה- הוארכו מ- 5 שנים ל- 10 שנים

עוד שינוי הוא מחיקת נותני אישור, לדוגמה:

 • מחיקת משרד הבריאות כנותן אישור וכותב תנאים מ-21 סוגי עסקים, כגון: מעבדות, תחנת דלק, רחיצת רכב ועוד.
 • מחיקת המשטרה כנותן אישור מהעסקים: בית מרקחת, הסעת נוסעים וכן מסעדות, בתי קפה ומזנונים עד לתפוסה של 200 איש ללא מכירת אלכוהול
 • מחיקת משרד החקלאות כנותן אישור מהעסקים: אטליז ובית קירור למוצרים מן החי.
 • מחיקת משרד העבודה ככותב תנאים מהעסקים: חשמלאות רכב ומרפדייה
 • החלת "אישור כבאות על יסוד תצהיר" גם למרכולים עם טיפול במזון עד לשטח של 300 מ"ר

עוד בוצעו שינויים בחוק כגון: הוספת היתר זמני עד קבלת רישיון קבוע. עד היום היה ניתן לתת היתר זמני לתקופה מצטברת של שנה אחת בלבד. עם כניסת התיקון לתוקף יהיה ניתן להאריך את תקופת ההיתר הזמני בשנה נוספת ובסך הכל שנתיים.

במקרה שההיתר הזמני ניתן בנסיבות של אי-מתן תגובה של נותן אישור (משטרה, כבאות, משרד הבריאות וכיו"ב), אם לאחר שנתיים עדיין לא התקבלה תשובת נותן האישור, העסק יכול לקבל רישיון רגיל. מטרת סעיף זה להתמודד עם מצבים בהם נותני אישורים לא מגיבים לבקשות רישוי שונות ומתעכבים ללא הצדקה.


פיקוח ואכיפה

תהליך ביקורת אחיד – הגדרת לוחות זמנים קצובים לטובת בעל העסק המעגנים את זכויותיו בתהליך זה. לאורך הרפורמה שזור עיקרון בסיסי-  "אי-מענה בזמן כמוהו כאישור". עיקרון זה מתבטא גם בתהליך הפיקוח בשלב של ביקורת חוזרת שמתעכב ביותר מ-30 יום.

אכיפה – הוספת כלי הרתעה וענישה לרשות הרישוי ולנותני האישור, כדי לאזן את כל אותן הקלות לבעלי העסקים שהרפורמה מאפשרת. הרפורמה מבוססת על מתן אמון ניכר בבעלי העסקים ונוספו כלי אכיפה למקרים שבעלי עסקים ינצלו את ההקלות כדי לא לעמוד בתנאים הנדרשים מהם.

המטרה היא יצירת מנגנון הרתעה שלפיו בעלי עסקים, שניתן בהם אמון ויכולים על פי הוראות החוק החדשות לקבל היתרים ורישיונות על פי תצהירים, ייזהרו מלתת תצהירים ומסמכים כוזבים. הענישה הוחמרה כולל רישום פלילי וקנסות גבוהים יותר מבעבר.

בעל עסק שיגיש מסמכים, תצהירים והצהרות כוזבים יעבור עבירה לפי חוק רישוי עסקים ועלול לפגוע באפשרותו לקבלת רישיונות במסלולים מזורזים בעתיד. נוסף על כך יש אפשרות ענישה באמצעות מאסר או קנס.

בעבר אמצעי האכיפה היו ביטול רישיון, צו הפסקה וכתב אישום, ואלה הופעלו גם כנגד הפרות קלות כי לא היו אמצעים אחרים. במסגרת תיקון 34 נוספו כלי אכיפה שלא היו קיימים בעבר, המאפשרים טיפול בהפרות קלות והתייחסות להפרות מתמשכות: למשל, על הפרה ראשונה ניתן לתת לבעל העסק "דרישה לתיקון ליקויים", ואם ההפרה נמשכת ניתן לתת קנס או עיצום כספי, התלית רישיון ועוד. רק משאמצעי אכיפה אלו נכשלו ניתן לעבור לאמצעי אכיפה מרתיעים יותר: ביטול רישיון וצווי הפסקה.

אחריות נושאי משרה- עד היום בכתבי אישום ברישוי עסקים ניתן היה להאשים את המנהלים הרשומים של חברה. על פי התיקון הנוכחי, מי שרשום כדירקטור לא יואשם אלא אם הוא מנהל פעיל בתאגיד, או אם הוא אחראי באופן ספציפי על התחום. בנוסף, נושא משרה יואשם בעבירה פחותה של היעדר פיקוח ולא בעבירה העיקרית, ככל שאינו נושא באחריות ישירה לעבירה. משמעות השינוי היא שינוי בהגדרת "נושא משרה", לא ניתן להטיל אחריות על מנהל רשום רק בשל עובדה זו.

שינוי בצו הפסקת עבודה- עד היום לבית המשפט הייתה נתונה סמכות להורות על סגירת עסק רק לאחר שהוגש כתב אישום או בדרך של אישור צו הפסקה מנהלי שהוצא על ידי הרשות. בעקבות התיקון הנוכחי ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על סגירת העסק, אפילו אם לא הוגש כתב אישום ואף אם לא ננקטו כל פעולות אכיפה אחרות.


תכנון ובניה – שינויים בעקבות תיקון 34

עד היום לשון החוק דרשה מהעסק, כתנאי למתן רישיון עסק, מילוי מלא של דיני דיני התכנון והבניה (תו"ב). בתיקון 34 השתנתה הדרישה והיא כיום מוגדרת כקיום תכליות דיני התו"ב.

בתחום דיני התכנון והבניה חל שינוי משמעותי המקל עם העסקים ומאפשר לתת רישיון עסק גם לעסק שאינו ממלא לחלוטין את דרישות חוק התכנון והבניה. התיקון לחוק מעניק שיקול דעת רחב למהנדס הוועדה ומדיניות הרשות המקומית למתן רישיון עסק גם לעסק שמפר את דיני התו"ב. התנאי- אם מהנדס הוועדה המקומית אישר שההפרה אינה מהווה פגיעה מהותית בתכליות דיני התו"ב.

מהי רשימת ההפרות המהותיות?

 1. מבנה שכולו ללא היתר/אישור איכלוס/תעודת גמר
 2. כנגד העסק עצמו מתנהלים הליכי אכיפה בתו"ב
 3. העסק מתנהל בניגוד לייעוד או לתוכנית, אלא אם כן יש בקשה לשימוש חורג
 4. בדיקת מידתיות ההפרות:
 5. התבצעו בעסק, לשם הפעלתו, עבודות בניה ללא היתר בשטח של יותר מ- 15% מהעסק. 
 6. בבנין שבו נמצא העסק, יש עבודות בניה ללא היתר, בשטח של יותר מ- 30% (גם אם אינן קשורות לעסק) *כלל זה לא יחול אם העסק בנוי כדין והחריגות אינן בבעלות/בשליטת בעל העסק.   
 7. בעסק נעשתה עבודה ללא היתר/שימוש בניגוד להיתר, מעל 5%, אבל עם השפעה מהותית על אופי המקרקעין + "מקרקעין מוגנים"= תשתית לאומית/סביבה חופית/קרקע חקלאית/גן לאומי/שמורת טבע/שצ"פ.

משמע, לעסקים שבהם הפרה כמפורטת מעלה, לא יינתן רישיון עסק. לכל השאר ניתן לתת רישיון עסק. מדובר על מהפכה בתחום, שכן כ- 29% מהעסקים שביקשו רישיון וסורבו, קיבלו סירוב בשל אי עמידה בחוקי התכנון והבניה. פעמים רבות מדובר על מבנים ישנים שתיקי הבנין שלהם אינם מסודרים דיים וחסרים מסמכים, או עסקים שנפגעו כי במבנה בהם הם מצויים ישנן חריגות בניה שכלל אינן קשורות לעסק.

איזה עוד שינויים ישנם בתחום התו"ב?

לא יידרש אישור הוועדה לתו"ב בחידוש רישיון עסק אם בעל העסק יצהיר שאין שינויים בעסק (מותנה בהתקנת תקנות)


מסלולי רישוי דיפרנציאליים

למרות שפריטי הרישוי שונים מאוד מבחינת מורכבות העסק וכוללים קיוסק ועד מפעל תעשייתי גדול, תהליך הרישוי ברוב המקרים זהה לחלוטין. היות והליך הרישוי ארוך ומורכב, בעלי עסקים רבים, חלקם קטנים ופשוטים, מתקשים לקבל רישיון עסק. כתוצאה מכך עסקים רבים נסגרים או אינם נפתחים מלכתחילה או פועלים ללא רישיון

אין הצדקה להטיל על עסק קטן כגון רפדיה את אותו הנטל כמו על עסק גדול ומורכב. ישנו צורך ואולי אף הכרח ליצור אבחנה ברורה בין רמות מורכבות של עסקים שונים ולהתאים להם רישוי שונה.  

ההקלה על העסקים הקטנים והבינוניים אמורה לשפר את יכולתם לקבל רישיון עסק בתהליך קצר ומהיר ותעודד פיתוח של עסקים קטנים ובינוניים התורמים לצמיחה במשק. זאת כמובן מבלי לפגוע במטרות חוק רישוי עסקים ובאינטרס הציבורי הגלום בהן.

אז איך עשו זאת במסגרת תיקון 34? יצרו הבדלה בין סוגי העסקים וחילקו אותם לארבע קבוצות. לכל אחת מארבעת הקבוצות ישנו מסלול רישוי שונה, כאשר הקל מבינהם הוא מסלול המבוסס על מתן תצהיר מבעל העסק על עמידתו בדרישות, וקבלת רישיון עסק על בסיס התצהיר בלבד.

ארבעת הקבוצות הן:

 1. בקשה לקבל רישיון עסק על יסוד תצהיר בלבד
 2. היתר מזורז א'- מסלול בלי תקופת בדיקה
 3. היתר מזורז ב'- מסלול עם תקופת בדיקה
 4. רישוי רגיל

יש לציין שהפעלת המסלולים בפועל מותנית בפרסום מפרטים אחידים. מפרט אחיד הוא רשימה מרוכזת של דרישות הרישוי מכל סוג עסק. עד כה פורסמו 11 מפרטים אחידים מתוך כ- 200 סוגי עסקים.


התמודדות עם ביטול רישיון עסק או אי חידוש רישיון עסק

חוסר האחידות בדרישות רישוי עסקים יכולה לשמש גם ככלי להפעלת לחץ מצד הרשות המקומית כנגד תעשיות שאינן רצויות יותר בשטחה. כאשר פני העיר משתנים, אחת הדרכים בהן הרשות המקומית יכולה לפעול כדי לקדם את מטרותיה (שלאו דווקא קשורות ישירות לתחום רישוי העסקים) היא שימוש בסמכויותיה בתחום הרישוי והארנונה כדי להגדיל את הלחץ על העסק הבלתי רצוי.

ביטול רישיון עסק יכול להיות גזר דין מוות לעסק. יתרה מכך, ניהול עסק ללא רישיון עסק הוא עבירה פלילית שבגינה ניתן להגיש כתב אישום נגד העסק ומנהליו. הרשעה בעבירת רישוי עסקים תגרור קנסות כספיים, צו סגירה, התחייבות שלא לעבור עבירה דומה, ובמקרים חמורים אף עונשי מאסר על תנאי.

שינויים בביטול רישיון עסק לפי תיקון 34

בתיקון 34 חל שינוי בתהליך ביטול רישיון לעסק בעל רישיון קיים. תהליך זה הוא הליך מוסדר שבו נשמרת זכותו המלאה של בעל העסק להשמיע את טענותיו לפני ביטול רישיון העסק. החוק לא קובע בפני מי יערך השימוע, אך ברור שהגורם המבקש לבטל צריך לערוך שימוע לפני ביטול הרישיון.

הגדלת סמכות המשטרה- עד היום הייתה למשטרה סמכות בחוק לסרב למתן רישיון, בדומה לשאר נותני האישור. על פי התיקון, הורחבה סמכות המשטרה למנוע מתן רישיון אם המשטרה סבורה שקיימות נסיבות שבגינן אין לתת רישיון לבעל העסק מטעמים של שלום הציבור וביטחונו, לרבות הטעם של עבר פלילי. משמעות השינוי היא הרחבה של סמכות המשטרה להתנגד למתן רישיון, אפילו אם הנימוקים לסירוב חורגים מגדר הדרישות הרגילות לעסק מאותו הסוג.


מחפש עורך דין רישוי עסקים? נשמח לסייע לך

במשרדנו עוסקים בתביעה עירונית, וכמוסמכי היועץ המשפטי לממשלה מגישים כתבי אישום נגד עסקים טעוני רישיון המתנהלים בניגוד לחוק. העיסוק באכיפה פלילית בתחום רישוי העסקים הביאה אותנו להבנה והתמצאות עמוקה בצרכי העסקים בישראל.

שמנו לנו כערך לקדם את תחום רישוי העסקים בישראל, מתוך הכרה שהתפתחות ושיפור התחום יתרמו גם לציבור שיהנה מפיקוח על בריאותו, על איכות חייו ועל בטחונו, גם לעסקים שיוכלו להבין בקלות ולהתמצא בתחום האפור והסבוך למדי, ונוכל למנוע הליכים פליליים נגד אנשי עסקים נורמטיביים, כשנתאים את עסקיהם לדרישות החוק.

לכן, במקביל לאכיפה הפלילית צוות משרד עו"ד נועה טלבי ושות' עוסק בייעוץ לעסקים בתחום רישוי העסקים ורישיונות העסק, חבר בוועדת רישוי עסקים של לשכת עורכי הדין, ומקדם פתרונות ותקשורת מול משרדי ממשלה, מול הגורמים המאשרים בצו רישוי עסקים (כיבוי אש, המרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, איגוד ערים, משטרה ועוד) ומול הרשות המקומית.

משרדנו מייצג מפעלים ובתי עסק בפן המנהלי מול הרשות המקומית, מייעץ ומנהל שיח מול העירייה או המועצה במטרה לפתור את הקושי בהוצאת או חידוש רישיון עסק. אנו נגיש במידת הצורך עתירה מנהלית בתחום רישוי עסקים, ונביא ידע והבנה עמוקה של תחום רישוי העסקים משני צידי המתרס, במקום בו רבה העמימות וחוסר המידע.

על מנת לתת לך את הטיפול המקצועי ביותר, נשמח לקבל עם פנייתך את המסמכים הבסיסיים הנוגעים לרישוי עסקך ולבעיה שנתקלת בה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
צור איתנו קשר:צרפו מסמך לבחירתכם: