שינוי סיווג ארנונה | ארנונה בית תוכנה | Software Companies Municipal Property Tax

ארנונה לבית תוכנה

מי זכאי לקבל סיווג ארנונה 'בית תוכנה'? התשובה הברורה היא חברת היי-טק העוסקת בתמיכה ופיתוח של תוכנה. למרבה הצער בעולם המשפטי המושג קיבל פירוש מסורבל להפליא וכיום כמעט בכל המקרים תסרב העירייה להכיר בעסק כבית תוכנה – עד שיוכח לה אחרת.

מדוע נוצר המצב הזה? רשויות מקומיות רבות מחזרות אחר חברות היי-טק ומעוניינות שיעתיקו את משרדיהן אל תחומן על מנת לספק מקומות עבודה ולמשוך אוכלוסיה חזקה לאזור, ובצווי הארנונה השנים ניתן למצוא מגוון סיווגים של "בית תוכנה", "תעשיה עתירת ידע", "חברת היי-טק" וכו' ולרוב אותן כותרות ילוו בתעריפי ארנונה נמוכים בהרבה מאלו של משרדים ושירותים.

אולם עם השנים נקבעו בפסיקה מבחנים רבים כדי שעסק יוכר כבית תוכנה בכל הנוגע לחיובי הארנונה שלו. פעילות של תכנות, צוות מתכנתים ומכירת תוכנות לאו דווקא יענו להגדרה המשפטית.

עסקים בתחומי הרשות מהווים את מקור ההכנסה העיקרי שלה. בהתחשב באינטרס זה של הרשות אפשר להבין כיצד העמימות המשפטית יצרה עבורה כר-פורה לסרב לעסקים שרוצים לקבל הפחתה כה משמעותית בחיובי הארנונה שלהם. כפועל יוצא בית תוכנה שרוצה להינות מהתעריפים הנמוכים צריך לעמוד בהגדרות המלאכותיות שהוליד עולם המשפט ומדובר באתגר לא פשוט.

איך משנים סיווג ארנונה לבית תוכנה?

קבלת סיווג בית תוכנה לא נעשית באופן אוטומטי. בתי תוכנה המעוניינים בכך צריכים להגיש בקשה לשינוי סיווג ארנונה כבית תוכנה בעת המעבר למשרדים החדשים. הדרך האופטימלית לעשות זאת היא להתייעץ עם עורך דין ולהזמינו לסיור במקום עוד בטרם מאכלסים את החדרים, שכן, האופן שבו הנכס מחולק והציוד שנמצא בו מסודר יכול לקבוע האם הבקשה תתקבל או לא ויכול לסייע לבקשת הסיווג להתקבל.

עם הגשת הבקשה לסיווג יתכן שהעירייה תבקש מהחברה נתונים ומסמכים שונים. חשוב לדעת שמדובר בנהלים פנימיים של העירייה ולא ברשימה שנקבעה בחוק. משמעות הדבר היא שאין חובה להגיש ולפרט כל נתון שהעירייה מבקשת. יחד עם זאת, סירוב לספק מסמך או נתון יכול לשמש כנגד מבקש הסיווג.

לאחר הגשת הבקשה העירייה תאסוף כמה שיותר מידע על המבקש. בנוסף לחומר ולנתונים שתקבל מהעסק באופן וולנטרי העירייה תשלח מפקח לבצע ביקורת בנכס, תבחן את האתר של החברה (ככל שישנו) ותבדוק אם החברה הגישה לה מסמכים ובקשות בעבר עבור מיקומים אחרים בשנים קודמות.

הצגה לא נכונה של הנתונים או אי התאמה בין המידע במדיות השונות עלולה להביא לדחיית הבקשה ולאי קבלת הסיווג הרצוי וכן לשמש כנגד החברה בוועדת ערר או במידה והתיק מגיע לבית המשפט לעניינים מנהליים, ועל כן מומלץ להעזר בשירותי משרד עו"ד ארנונה כבר בשלב הראשוני בו מגישים בקשת שינוי סיווג ארנונה.

פעמים רבות הנחת ארנונה לבית תוכנה ניתנת רק על אזורי הפיתוח של המתכנתים, כך שעבורם משולם תעריף נמוך ועבור אזור המנהלה משולם התעריף הרגיל של המשרדים. עם זאת, עדיין מדובר בחסכון משמעותי לאורך זמן.

ההבדלים בין רשויות מקומיות בנוגע לסיווג בית תוכנה

כל רשות מקומית יכולה להגדיר באופן שונה מהו בית תוכנה ומהם התעריפים אותם היא בוחרת להציע לסיווג זה. את סיווגי הארנונה לבית תוכנה לפי רשויות מקומיות ולפי שנים ניתן לראות כאן:

  1. בית תוכנה תעריפי ארנונה
  2. שינוי סיווג ארנונה | ארנונה בית תוכנה | Software Companies Municipal Property Tax
  3. הנחת ארנונה לבית תוכנה

תהליכי שינוי סיווג יכולים להתרחש ולהבחן כל שנה מחדש ולכן גם אם קיים תיק בתהליך עבור שינוי סיווג ארנונה כבית תוכנה עבור שנה מסוימת ניתן בשנה הבאה להגיש בקשה נוספת ובלתי תלויה עבור שינוי סיווג ארנונה.

פטור מארנונה לנכס ריק עקב קורונה – האם הוא כדאי?

מאז תחילת משבר הקורונה צצות כפטריות אחר הגשם עצות הקוראות לניצול פטור מחיובי ארנונה שמוענק לנכס ריק. לכאורה מדובר בפתרון הגיוני שמאפשר קצת מרווח נשימה לעסקים שעיקר פעילותם מתנהלת מבתי העובדים אשר ורוצים לנסות ולצמצם את הוצאותיהם עד יעבור זעם. יחד עם זאת, כדאי לדעת שניצול הפטור מלווה בהשלכות כלפי הנישומים בכלל וכלפי בתי תוכנה בפרט.

ראשית, כתנאי לקבלת פטור מארנונה לנכס ריק, על הנכס להיות נקי מכל חפץ ואדם.
שנית, המחוקק הגביל את מתן הפטור לתקופה של כחצי שנה לפטור מלא (ופטור חלקי בין 66.66%-50% עד 36 חודשים).  זאת כאשר את הפטור יכול בעל הנכס לקבל רק פעם אחת בתקופת בעלותו בנכס. משמעות הדבר היא שקבלת הפטור צריכה להיעשות בידיעה ובהסכמה של בעל הנכס – אשר לא בטוח שיסכים לנצל אותו דווקא כשיש לו שוכרים אשר הם אלו שסופגים את חיובי הארנונה.
שלישית, לאחר סיום תקופות הפטור הנכס חוזר להיות מחוייב בארנונה בין אם הפעילות בו חזרה לשגרה ובין אם לא. התעריף אמור להיעשות לפי השימוש הזול ביותר שניתן לעשות בנכס. אך למה הכוונה? אם הנכס עודנו ריק וללא שימוש הרי שלא מדובר בשימוש שנעשה בו בפועל (זאת בשונה מהדרך בה נקבע הסיווג במצב שגרתי).

נכון לעכשיו ההלכה בנושא קובעת שיש לפנות להיתר הבנייה של הנכס ולראות מה השימוש הזול המותר לפיו – ברוב המקרים של בתי תוכנה מדובר בסיווג של משרדים, בעצם מדובר באחד התעריפים הגבוהים ביותר בצו הארנונה. בפסיקה מאוחרת יותר נקבע שמקום שבו הוכח שפעל בית תוכנה עד להפסקת השימוש בנכס, ושהיתר הבנייה מתיר שימוש של "משרדים", צריך לקבוע את הסיווג "בית תוכנה" כשימוש הזול ביותר.

יחד עם זאת, מדובר בפסיקה של ביהמ"ש המחוזי אשר כרגע נמצאת בהליך ערעור תלוי ועומד לפני ביהמ"ש העליון. לכן כדאי לדעת שנכס שנהנה מסיווג "בית תוכנה" אשר יתבקש עבורו פטור מנכס ריק עלול לקבל סיווג "משרדים" בחלוף תקופת הפטור.
במצב זה יתכן שעדיף להימנע מבקשת הפטור ולהיוותר עם התעריף המופחת של "בית תוכנה".

דגשים לבקשה לשינוי סיווג ארנונה כבית תוכנה

ההגדרה של בית תוכנה לצורך קבלת סיווג ארנונה היא ספציפית למדי, לכן לפני שנכנסים לתהליך זה רצוי להתייעץ עם עו"ד ארנונה ולראות האם החברה עומדת בהגדרה זו כלשונה.

סיווג "בית תוכנה" הוא אחד הסיווגים הכי דינאמיים ותלויי נסיבות שיש בצווי הארנונה. עסק אחד אינו כעסק אחר ובכל אחד מהעסקים צריך לשים זרקור על העובדות הרלוונטיות כדי לשכנע את העירייה שזהו הסיווג הראוי לו.

בית תוכנה עם לקוחות קצה אינו כבית תוכנה חדש שרק התחיל לפתח. חברה בינלאומית שפעילות הפיתוח שלה ממוקמת בישראל אינה כמו חברת פיתוח ישראלית שמבצעת גם מכירות מאותו הנכס.

חברות הייטק מבוססות ומוכרות עלולות להיפסל על הסף ולו בגלל פרסומת מסוימת או דף לקוחות באתר שלהן. חברות שמייצרות תוכנה לפי הזמנה אינן כחברות שמפתחות מוצרי מדף להפצה רחבה.

הניסיון שלנו לרשותך

למשרדנו מנעד רחב של הצלחות בתיקים אלו. לרבות: בתי תוכנה עם רווח ממכירות, בתי תוכנה עם חללי עבודה משותפים פתוחים, בתי תוכנה שעוסקים בעיקר בשידרוג ובשינוי מוצרים, בתי תוכנה שמייצרים תוכנות לפי הזמנות לקוח. לכל אחד ואחד מהם היו מכשולים ספציפיים בדרכם לתעריף המופחת ובעזרת ייצוג של משרדנו היום הם נהנים ממנו.

על-מנת להגדיל את הסיכוי לקבלת התעריף המופחת נדרש טיפול משפטי ספציפי לכל תיק ותיק. היכרות עמוקה עם העסק, לרבות רשימת העובדים, חלוקת החלל, האתר, הדוחות הכספיים וכיו"ב. רק כך ניתן לנצח בתיקים אלו. לכן ישנה חשיבות ראשונה במעלה להיעזר במשרד עורכי דין המאמין במתן שירות אישי וספציפי לכל לקוח ולקוח.

היתרון שלנו לרשותך

משרד עורכות דין טלבי גולדרט הוא משרד עו"ד לעסקים מדורג Dun's 100 ו-BDI בתחום מיסוי מוניציפאלי. לצוות המשרד ניסיון רב בייצוג בתי תוכנה בבקשת הנחות ארנונה ובתהליכי שינוי סיווג ארנונה.

בהיותנו משרד עו"ד רשויות מקומיות המייצג בתי עסק בתיקים מול הרשות מחד, ופועל לצד הרשות המקומית כחלק ממערך התביעה העירונית וכחלק ממערך ועדות הערר, היכולת של המשרד לזהות את סיכויי ההצלחה של הבקשה, לנטרל את המוקשים שמובילים לדחיית בקשות ולהגדיל את סיכויי ההצלחה של הלקוח גבוהה ומספקת תוצאות בשטח.

המשרד מציע ללקוחותיו סיור במבנה וייעוץ בנוגע לחלוקת החלל באופן שיתמוך בבקשת שינוי סיווג ארנונה לבתי תוכנה באופן מיטבי, וכן מלווה את לקוחותיו בתהליך זה.

לוגו דירוג BDI לשנת 2020
לוגו דירוג Duns 100 - דנס 100 לשנת 2021

על מנת שנוכל להתייחס לפנייתך באופן המקצועי ביותר, נשמח אם יצורף אליה דוגמא לחשבון ארנונה קיים, הודעה על חיוב ארנונה או מכתב ההודעה מהרשות המקומית עליו ברצונך לערער.

דילוג לתוכן

    צור איתנו קשר:    צרפו מסמך לבחירתכם: