תכנון ובניה

תכנון ובניה

שווי נכסי נדל"ן מושפע מפוטנציאל ההשבחה שלהם. פוטנציאל ההשבחה הינו נגזרת של התב"ע המקומית (תכנית בניין עיר) שעל פיה ניתן להוציא להוציא היתר בניה לנכס ולהעלות משמעותית את ערכו. בבואנו לרכוש דירה או לשפר את הנכס הקיים נרצה לבחון אילו זכויות בניה לא מנוצלות ישנן בנכס וכיצד ניתן לממשן או האם קיימות בנכס עבירות בנייה?

כיצד להתנהל נכון עם בקשת היתר בניה?

תהליך קבלת היתר בניה מרתיע אנשים רבים. העיסוק מול הרשות המוניציפאלית ובפרט מול הוועדה המקומית לתכנון ובניה, ההתמודדות עם התנגדות פוטנציאלית מצד השכנים, והתעסקות עם ענייני מיסוי והיטלי השבחה גורמים לחשש מכניסה לתהליך שאמור להיות חיובי ונכון כלכלית.

למרבה הצער, תהליך קבלת היתר בניה מלווה לעיתים בבעיות משפטיות שצצות החל משלב ההערכה על ידי הגורמים המקצועיים. הסיכוי לקבל היתר בניה גדל, ואילו אורך התהליך ועלויותיו קטנים כאשר התהליך נעשה בליווי עורך דין תכנון ובניה. גם בתרחיש בו התקבלה החלטה שאינה מיטיבה עם המבקש, ניתן להמשיך בניסיונות לקבל את היתר הבניה על ידי פניה לערכאות הבאות: פניה למחלקה המשפטית של הרשות המקומית, ערר לועדת הערר המחוזית,  או הגשת ערעור או עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

תחום התכנון והבניה הוא תחום מורכב (שלא לומר מסובך) ואי הוודאות בו רבה. משרדנו נתקל במצבי קיצון שבהם הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתנה שני היתרי בניה סותרים, במקרים שבהם נתנה הוועדה החלטה הסותרת את התב"ע המקומית ובמקרים של אפליה קשה או בהתמודדות של בעלי נכסים עם החלטות הסותרות את השכל הישר וההיגיון הפשוט.

דגשים מיוחדים בתחום התכנון והבניה

עבור יזמים ואדריכלים ההבדל בין קבלת היתר בניה כפי שנתבקש לבין דחיית בקשה להיתר הוא הפער בין הצלחתו של פרויקט לקריסתו ובין רווח והפסד. מניסיוננו, פעמים רבות מקור הדחייה הינו פרשני ובאמצעות פנייה לערכאה שיפוטית ניתן להפוך את ההחלטה ולקבל את היתר הבניה המבוקש.

ישנם מצבים הפוכים בהם נדרשת עזרה משפטית בהגשת התנגדות להיתר בנייה. במקרים בהם שכן מגיש בקשה להיתר שעלולה לפגוע באיכות חיינו מומלץ כי נפנה לעורך דין שיגיש עבורנו את ההתנגדות להיתר בנייה ובמידת הצורך ייצג אותנו בהליך ערר על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

חשוב לזכור כי בניה ללא היתר בנייה כדין יכולה לגרום לנקיטת הליך פלילי נגד כל הגורמים המעורבים בבנייה, כולל הקבלן המבצע והאדריכל המתכנן. הליך קבלת היתר ובדיקת נכס התואם את ההיתר הקיים הוא הליך חשוב והכרחי שיכול לחסוך, מעבר להימנעות מביצוע עבירה פלילית, גם ממון רב וקנסות כבדים.

שירותי משרד עו"ד נועה טלבי בתחום תכנון ובניה

אחד מהתחומים בהם משרד עורכות דין נועה טלבי עוסק הוא תחום התכנון והבניה. בעלת המשרד משמשת כתובעת עירונית פלילית (חיצונית) למספר מועצות אזוריות ומייצגת לקוחות רבים בהליכים אזרחיים בתכנון ובניה.

במסגרת תפקידה כתובעת עירונית, עו"ד נועה טלבי עברה הכשרה מקיפה אשר הכניסה אותה לקבוצה מצומצמת של עורכי דין בעלי ידע נרחב בתחום זה. ניסיונן הרב של עורכות הדין במשרד מאפשר להן להעניק ללקוחותיהן ייעוץ בכל קשת התחומים הנכללים תחת דיני התכנון והבניה והמשרד מציע ללקוחותיו את השירותים הבאים:

 • ליווי אדריכלים ויזמים בהליכי ערר– ליווי וייעוץ משפטי עבור אדריכלים ויזמים בהגשת עררים על סירוב למתן היתר בנייה, למתן הקלות ובבקשות לשימוש חורג, מול ועדת הערר המחוזית ובבית הדין לעניינים מנהליים.
 • ייצוג בהגשת התנגדות להיתר בניה – ייצוג הצד הנפגע מקבלת היתר בניה.
 • ייצוג בהגשת התנגדות לתוכנית – ייצוג נפגעים מתוכנית התחדשות עירונית, תב"ע או תמ"מ המעוניינים להתנגד לה.
 • ייצוג בבתי משפט שלום ומחוזי בהליכים הקשורים לזכויות הקנייניות או הכספיות הנובעות מזכויות בנייה ונכסים משותפים.
 • ייעוץ לעמידה בתקן בנייה ירוקה – ליווי מפעלים הנמצאים בתהליכי רישוי עסקים וקבלת היתרי בניה להתמודדות עם דרישות ת"י 5281 לבנייה ירוקה עבור תעשייה.

על מנת שנוכל לתת לך את הטיפול המקצועי ביותר, נשמח לקבל ממך את המסמכים הבסיסיים הנוגעים למחלוקת, אותם ניתן לצרף לטופס צור קשר.

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

 1. יועץ בנייה ירוקה עבור מפעלי תעשייה
 2. ביטול היתר בניה
 3. עררי תכנון ובניה
 4. מילון מונחי תכנון ובניה
 5. סעיפים 77-78 לחוק התכנון והבניה - הצד האפל של התחדשות עירונית
 6. תיקון 110 לחוק התכנון והבניה
דילוג לתוכן

  צור איתנו קשר:  צרפו מסמך לבחירתכם: