בקשה לצו ירושה מקוון

בקשה לצו ירושה – תהליך קבלת ירושה

המידע המופיע בדף זה הוא בחזקת שירות לציבור. משרדנו איננו מייצג בתחומים אלו.

כאשר אדם שנפטר לא הותיר אחריו צוואה לעניין עיזבונו או חלק מעיזבונו יש להסדיר את עניין העיזבון באמצעות הגשת בקשה לצו ירושה. יורשיו של הנפטר יהיו עפ"י חוק הירושה.

צו ירושה הוא צו בעל תוקף של פסק דין המסדיר את חלוקת עיזבונו של נפטר אשר לא הותיר אחריו צוואה. לא ניתן לתבוע זכות בעיזבון של אדם שנפטר ללא הוצאת צו ירושה.

מי יכול להגיש בקשה לצו ירושה?

חוק הירושה מגדיר בפרק השני לחוק מי הם היורשים עפ"י דין. מדובר על בני משפחה שהם, בראש ובראשונה, בן הזוג של הנפטר וילדיו, אם ישנם כאלה. חוק הירושה מפרט חלופות במצבים בהם הנפטר לא הותיר אחריו בן זוג ו/או ילדים.

על מנת לקבל צו ירושה צריך מי מבין היורשים עפ"י דין או כל אדם אחר שיש לו עניין בעיזבון להגיש בקשה לצו ירושה, כאשר המטרה היא לקבל בסוף התהליך צו ירושה בו יצוינו שמות יורשיו של הנפטר וחלקם בעיזבון.

הגשת בקשה למתן צו ירושה מקוון

 • כיום, ניתן להגיש בקשה לצו ירושה בקלות יחסית באופן מקוון לרשם לענייני ירושה. הגשת בקשה מקוונת מזכה בהנחה של 15% מגובה האגרה.
 • יש לשים לב כי כאשר יורשיו של הנפטר הם אחיו, דודיו או בני דודיו, לא ניתן היה להגיש בקשה מקוונת.
 • הגשה מקוונת של בקשת צו הירושה נעשית באמצעות מילוי פרטיו של הנפטר, פרטי מבקש הבקשה ופרטי יתר היורשים על גבי טופס מקוון.
 • לטופס המקוון של בקשה לצו ירושה יש לצרף מסמכים סרוקים כגון תעודת פטירה של המוריש, תעודת פטירה של כל יורש אחר שנפטר ורישיון רכב (אם היה רכב בבעלות המוריש).
 • היה ומי מבין היורשים יבקש לוותר על חלקו בעיזבון, יהיה על מבקש הבקשה לצרף גם תצהיר של אותו יורש לפיו הוא מבקש לוותר על חלקו ולהסתלק מהעיזבון. על תצהיר ההסתלקות כאמור להיחתם מול עורך דין אשר יאמת את זהות החותם.
 • בגוף טופס הבקשה יהיה על מבקש הבקשה להצהיר כי הוא יידע את יתר היורשים אודות הגשת הבקשה.
 • לאחר מילוי הטופס המקוון של בקשה לצו ירושה וצירוף המסמכים הרלבנטיים, על מבקש הבקשה לשמור ולהדפיס את הטופס ולחתום על מול עורך דין שיאמת את זהות החותם. את הטופס החתום והמאומת יש לסרוק ולצרף לבקשה המקוונת.
 • בסיום צירוף הטופס החתום יש לשלם (באמצעות כרטיס אשראי בלבד) אגרה בגין הגשת בקשה לצו ירושה וכן אגרה בגין פרסום בקשה לצו ירושה בעיתון יומי. בקבלת אישור אודות תשלום האגרות מסתיים הליך הגשת בקשה לצו ירושה.

כדאי לדעת: בימים אלו הוגשה על ידי משרד המשפטים טיוטה לתיקון תקנות הירושה שמטרתה להקל על מבקשי צו הירושה. במסגרת טיוטה זו מוצע להחליף את דרישת התצהיר בפני עורך דין בהצהרה של המבקש. דף זה יעודכן כאשר התקנות החדשות ייכנסו לתוקף.

הגשת בקשת צו ירושה שלא באופן מקוון

ניתן גם להגיש בקשה לצו ירושה שלא באופן מקוון. תהליך הגשת הבקשה הוא דומה לזה המקוון רק שעל המבקש:

 • לקבל צו ירושה למלא טופס בקשה לצו ירושה בכתב ועל המסמכים שהוא מצרף לבקשה להיות מקוריים או "נאמנים למקור".
 • את הבקשה הידנית יש להגיש ב-4 עותקים (מקור ו-3 העתקים) במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז בו היה מקום מושבו של הנפטר, בצירוף שתי אסמכתאות לתשלום אגרות – אגרת בקשה לצו ירושה ואגרת פרסום הבקשה.
 • תשלומים אלה ניתן לבצע בשרת התשלומים באינטרנט או באמצעות שוברי תשלום אותם יש לקבל ממשרדי הרשם לענייני ירושה ולשלמם בבנק הדואר. ניתן גם לבצע הפקדה בבנק הדואר למספרי החשבון המפורטים באתר משרד המשפטים  ולצרף אישור אודות ההפקדה. כמו כן, ניתן לפנות ללשכות הרשם לענייני ירושה בדואר, בפקס, במייל או טלפונית ושוברי התשלום יישלחו לכתובת המבוקשת.

השלבים לאחר הגשת הצו

בקשה לצו ירושה שהוגשה לרשם לענייני ירושה תיבחן ע"י המזכירות ותפורסם בתוך מס' ימים בודדים בעיתון יומי. מטרת הפרסום היא יידוע הציבור על מנת שכל אדם בעל עניין המתנגד לבקשה לצו ירושה יוכל לעשות כן ע"י פניה לבית המשפט עד 14 ימים ממועד פרסום המודעה או עד למועד אחר שנקבע ע"י הרשם לענייני ירושה.

במקביל לפרסום המודעה יישלח העתק מהבקשה לצו ירושה לאפוטרופוס הכללי על מנת שיתן תגובתו לבקשה.

היה ולא תוגש כל התנגדות לבקשה לצו ירושה והאפוטרופוס הכללי יודיע כי אין לו עניין בבקשה, יונפק צו ירושה ע"י הרשם לענייני ירושה.

משך הזמן מרגע הגשת בקשה לצו ירושה ועד למתן צו ירושה אורך בין 30 ימים ל-6 חודשים. פרק הזמן תלוי בעומס העבודה במשרדי הרשם לענייני ירושה, בכך שלא חסרו מסמכים בבקשה ובהנחה שלא הוגשה התנגדות לבקשה.

האם לפנות לבד או לקחת עו"ד צוואות וירושות?

בין אם באמצעות הגעה פיזית למשרדי הרשם או באמצעות שימוש באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, הרשויות מנסות לאפשר לאזרח לפנות אליהן באופן עצמאי. לכן, מי שיעדיף לנסות לבצע את התהליך באופן עצמאי אמור לעשות זאת ללא בעיה ממשית.

יחד עם זאת, כאשר מדובר בצו ירושה, הפונה בעצם מסתמך על הוראות החוק ולא על מסמך ברור שהשאיר המצווה (כמו במקרה של צוואה). במקרה כזה ניהול ההליך לא רק דורש זמן, מוטיבציה ורצון לפעול באופן ישיר מול משרדי הממשלה, אלא גם הבנה של לשון החוק המורה כיצד יש לחלק את הירושה ולמי.

אנו מכירים בכך שלא כל אדם ירצה לקחת את המושכות לידיו, ובטח שלא כאשר נקיטת ההליך עצמו היא זו אשר תקבע את אופן חלוקת הירושה. לכן, כאשר קיים ספק כדאי להתייעץ עם עו"ד ירושות וצוואות.

המידע המופיע בדף זה הוא בחזקת שירות לציבור. משרדנו איננו מייצג בתחומים אלו.

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

 1. צוואה: סוגי צוואות
 2. צו קיום צוואה
הערה - מסמך זה הינו מהווה מידע כללי בלבד ואינו יכול להחליף ייעוץ משפטי.
דילוג לתוכן

  צור איתנו קשר:  צרפו מסמך לבחירתכם: